Là người chuyên nghiệp

Bởi vì môi trường làm việc của công ti là khác với môi trường trường học, những người tốt nghiệp đại học vào việc làm đầu tiên của họ thường cần hướng dẫn để đạt tới mức độ chuyên nghiệp nào đó ở chỗ làm việc. Bạn trông thế nào, bạn nói gì, bạn cư xử thế nào, bạn làm gì, sẽ xác định ra bạn có thể đi bao xa trong nghề nghiệp của bạn.

Tính chuyên nghiệp là nỗ lực của cá nhân để chứng tỏ khả năng của họ tiến hành công việc theo cách tốt nhất và đạo đức nhất có thể được. Tuy nhiên, ít trường dạy điều đó, ít người nhắc tới điều đó, và nhiều người tốt nghiệp đã phạm sai lầm hay tạo ấn tượng sai về họ là ai.

Dáng vẻ của bạn là điều đầu tiên mà mọi người thường phán xét bạn nhưng ít sinh viên được nói cho biết về điều đó. Nhiều người tốt nghiệp không chú ý tới quần áo họ mặc hay đầu tóc và cử chỉ của họ. Bạn không phải ăn mặc đẹp nhưng quần áo của bạn phải sạch sẽ và tóc phải được chải. Ở trường, bạn có thể mặc quần gin và nhuộm tóc đỏ hay xanh nhưng ở chỗ làm việc, bạn phải cẩn thận bất kể kiểu việc bạn làm. Nhớ rằng bạn không còn ở trong trường cho nên đừng hành động như một sinh viên. Các nhà tâm lí đã thấy rằng những người ăn mặc chuyên nghiệp sẽ cư xử theo cùng cách thức hay mọi người sẽ hành động tương ứng với cách họ ăn mặc. Quần áo cẩu thả chỉ ra bạn là người luộm thuộm. Quần áo thời thượng chỉ ra bạn chú ý quá nhiều tới bản thân bạn và muốn phô trương. Quần áo nhăn nhúm chỉ ra bạn có thể đã không ngủ đủ. Quần áo khêu gợi thường gửi thông điệp sai về bạn là ai. Quần áo không thích hợp chỉ ra bạn không chăm lo cho cái gì. Quần áo chuyên nghiệp chỉ ra bạn là người chuyên nghiệp.

Để đạt tới tính chuyên nghiệp ở chỗ làm việc, mọi người đều phải biết cái gì được mong đợi ở họ. Mọi công ti đều có những qui tắc nào đó và điều quan trọng là công nhân được nói cho biết về các qui tắc này để cho họ có thể tuân theo. Chẳng hạn, nếu dùng máy tính cho cá nhân là bị cấm, thì bạn không nên chơi trò chơi video hay xem “you tube” ở chỗ làm việc. Nhiều công nhân thường vi phạm qui tắc này vì họ nghĩ không ai biết nhưng mọi điều họ làm ở công ti đều được ghi lại trong máy phục vụ giám sát chính và người quản lí có thể tìm ra dễ dàng. Hiểu chính sách và qui tắc của công ti và tuân theo chúng là hành động của người chuyên nghiệp.

Mọi công ti đều có quan điểm riêng của nó về xã giao đúng. Tuy nhiên qui tắc cơ sở là kính trọng các nhân viên khác cũng như cấp quản lí. Điều quan trọng là kiểm soát tình cảm của bạn ở công việc, đặc biệt không bao giờ tranh cãi hay bày tỏ giận dữ với người khác. Những xem xét khác là sự lễ phép và trung thực.  Các từ như “làm ơn” và “cám ơn” là quan trọng để thiết lập mối quan hệ làm việc tốt với người khác.

Đọc thêm  Công nghệ như công cụ

Chừng nào bạn chưa có phòng làm việc riêng, thường điều khó là ngồi cạnh người khác và không biết về một số vấn đề cá nhân. Điều quan trọng là để cho người khác biết điều gì đó về cuộc sống cá nhân của bạn hay để bạn biết về đời sống riêng của họ. Điều bạn nói hay điều bạn làm ở công việc, đặc biệt về vấn đề cá nhân có thể biến thành chuyện tán gẫu. Tránh dùng điện thoại di động của bạn ở công việc, trừ phi đó là trường hợp khẩn cấp. Tránh gửi email cá nhân vì chúng có thể bị người giám sát hệ thống đọc, người giám sát toàn thể mạng. Điều cũng quan trọng là không nói điều gì xấu về người khác hay cấp quản lí vì chuyện tán gẫu ở văn phòng đi nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng và sẽ sớm đạt tới những người đó.

Điều quan trọng là đi làm và về nhà đúng giờ. Tôi thường khuyên người mới tốt nghiệp tới sớm hơn 10 phút và về muộn hơn 10 phút. Nếu công ti của bạn bắt đầu lúc 8 giờ sáng thì bạn nên có mặt tại chỗ làm việc lúc 7:50 sáng. Nếu phần lớn mọi người ra về lúc 5:00 chiều thì bạn có thể về lúc 5:10 chiều. Nhiều người thường hỏi tại sao họ phải làm điều đó. Điều này là đơn giản, nó ngụ ý bạn làm việc cần mẫn theo quan điểm của quản lí. Và năm trước, khi đánh giá công nhân để thăng cấp, tôi ngạc nhiên khi nghe người quản lí nhắc: “Anh ta tốt, khi tôi tới làm việc anh ta bao giờ cũng có đó và đến lúc người khác đã về, anh ta vẫn đang làm việc. Chúng ta nên đề bạt những người như thế.” Những người quản lí này có thể không biết rõ những công nhân đó, nhưng họ quan sát thường lệ làm việc hàng ngày của anh ta và xem xét việc đề bạt anh ta chỉ dựa trên phân loại đó.

Điều quan trọng là nhận biết về chính sách công ti trong việc đề bạt công nhân. Biết cách thăng tiến nghề nghiệp của bạn và bước tiếp nào cần lấy có thể giúp cho bạn thiết kế con đường thăng tiến riêng của bạn bên trong công ti, và giữ cho bạn khỏi thất vọng với những sai lầm riêng của bạn. Thực hành thông thường nhất của cấp quản lí là thảo luận trong họ về người họ nghĩ nên được đề bạn và thường nhất, điều đó toàn dựa trên cách nhìn cá nhân của họ về những công nhân biểu lộ tính chuyên nghiệp của họ trong việc làm.

Làm việc có tính chuyên nghiệp ở chỗ làm việc là cách chắc chắn để có được lên lương tốt và đề bạt tốt trong nghề nghiệp của bạn. Tuy nhiên để thiết lập tính chuyên nghiệp của bạn, sinh viên phải bắt đầu KHI họ còn ở trường vì đó là thói quen cá nhân cần nhiều năm để hoàn thiện. Đừng cho bản thân bạn cái cớ rằng bạn là sinh viên đại học và chờ đợi cho tới khi tốt nghiệp mới xây dựng phong cách chuyên nghiệp. Bạn nên bắt đầu từ BÂY GIỜ bằng việc tới lớp đúng giờ; không bỏ lớp; phát triển kỉ luật tốt bằng việc quản lí thời gian học tập của bạn tương ứng (Nhớ qui tắc 1 – 2: Với mọi giờ trên lớp, bạn phải dành 2 giờ học riêng của bạn). Bắt đầu thực hành cách thức của bạn bằng việc lễ phép và kiểm soát cẩn thận xúc động của bạn với người khác. Bằng việc cải tiến tính chuyên nghiệp của bạn từ bây giờ, điều đó sẽ giúp bạn trở thành nhà chuyên nghiệp cho công ti tương lai của bạn và nghề nghiệp dài hạn của bạn.

Đọc thêm  Kĩ năng mềm

 

—-English version—-

 

Being a professional

Because a company’s work environment is different from the school environment, college graduates who enter their first job often need guidance to achieve certain degree of professionalism in the workplace. What you look, what you say, what you behave, what you do, will determine how far you can go in your career.

Professionalism is an effort by individuals to demonstrate their ability to conduct work in the best and ethical manner possible. However, few schools teach it, few people mention it, and many graduates have made mistakes or gave the wrong impressions about who they were.

Your appearance is the first thing that people often judge you but few students are told about it. Many graduates do not pay attention to the clothes they wear or to their hair and their manner. You do not have to dress nicely but your clothes must be clean and your hair must be combed. In school, you may wear jeans and dye your hair red or blue but at work, you must be careful regardless of what types of job you do. Remember that you are no longer in school so do not act just as a student. Psychologist has found that people who dress professionally will behave in the same manner or people will act according to the way they dress. Sloppy dress indicates you are a sloppy person. Fashion dress indicates you are paying too much attention to yourself and want to show-off. Wrinkled dress indicates you may not have enough sleep. Provocative dress often sends the wrong messages about who you are. Inappropriate dress indicates that you do not care for anything. Professional clothes indicate you are a professional.

To achieve professionalism in the workplace, everyone must know what is to be expected of them. Every company has certain rules and it is important that workers are told of the rules so they can follow. For example, if the use of computers for personal use is prohibited, you should not play videogames or watch “you tube” at work. Many workers often violate this rule as they think nobody would know but everything they do at company is logged into the main monitor server and managers could find out easily. Understand company’s policies and rules and following them is the act of a professional.

Đọc thêm  Việc làm “an toàn”

Every company has its own views on proper etiquette. However the basic rule is to respect other employees as well as management. It is important to control your emotional at work, especially never argue or show anger toward others. Other considerations are politeness and honesty.  A “Please” and “Thank you” are important to establish a good working relationship with others.

Unless you have your own office, it is often difficult to sit next to others and not knowing of some personal issues. It is important to keep others to know something about your personal life or for you to know about theirs. What you say or what you do at work, especially on personal issues could turn into a gossip. Avoid using your mobile phone at work, unless it is an emergency. Avoid sending personal emails as they can be read by system support persons who monitor the network. It is also important not to say bad things about others or management as office gossip moves faster than you can imagine and will soon reach those persons.

It is important to go to work on time and leave accordingly. I often advice newly graduates to arrive 10 minutes early and leave 10 minutes late. If your company starts at 8:00 AM then you should be in your workplace by 7:50 AM. If most people leave at 5:00 PM then you may leave at 5:10 PM. Many people often asked why they would have to do that. It is simple; it means you are working diligently from the view of management. Few years ago, when evaluate workers for advancement, I was surprised to hear management mentioned: “He is good, when I come to work he is always there and by the time other leave, he is still working. We should promote people like that.” These managers may not know that worker well, but they observed his daily working routine and considered him for promotion strictly on that category.

It is important to be aware of company policy in the promotion of workers. Knowing how to advance your career and what steps should be taken can help you to design your own advancement path within the company, and keep you from disappointment over your own mistakes. The most common practice of management is to discuss among themselves on who do they think should be promoted and most often, it all based on their personal view of workers who demonstrate their professionalism on the job.

Performing with professionalism in the workplace is a sure way of getting good raise and good promotion in your career. However to establishing your professionalism, students must start WHEN they are in school as it is a personal habit that take years to perfect. Do not give yourself an excuse that you are college students and wait until graduate to build your professional manner. You should start NOW by going to class on time; do not skip class; develop a good discipline by manage your studying time accordingly (Remember the 1 to 2 rule: For every hour in class, you must spend 2 hours to study on your own). Begin to practice your manner by being polite and carefully control your emotion with others. By improve your professionalism now, it will help you to become a professional for your future company and your long- termed career.

Nguồn: science-technology.vn/?p=219 (science-technology.vn)