Categories
HỌC

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO mặc dù có chọn: “This matrix is not positive definite” (như hình mô tả).

Lỗi này thường là do trong dữ liệu của các bạn có những biến (items) tương quan rất mạnh với nhau, có thể biến này là tổ hợp của các biến khác chẳng hạn. Và câu báo lỗi đưa ra của SPSS “This matrix is not positive definite” cũng chẳng ăn nhập gì với ND lỗi nên thường làm các bạn bối rối, khó hiểu
Cách khắc phục là bạn tìm loại bớt các biến có tương quan mạnh với nhau như thế, vì đây gần như là có sự trùng lắp dữ liệu. Nếu bạn qua được bước này thì về sau bạn cũng sẽ đối mặt với vấn đề đa cộng tuyến khi chạy hồi quy áh.
Bạn có thể chạy tương quan cho các biến này để tìm ra các biến có tương quan mạnh với nhau nhé

1 reply on “Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO”