Lời khuyên cho học sinh trung học mới tốt nghiệp

Lần này tôi biết rằng một số trong các bạn đã không nghĩ về đại học. Các bạn vừa mới tốt nghiệp trung học; nghĩ về đại học có lẽ là điều cuối cùng trong tâm trí bạn. Đang là mùa hè và bạn đã trải qua kì thi tú tài cho nên bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng với kì nghỉ dài vì bạn vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ tới đại học. Đó là sai lầm lớn nếu bạn không chuẩn bị cho đại học từ bây giờ.

Ngay cả đại học cũng vẫn còn vài tháng nữa trong tương lai; nó đang tới nhanh hơn các bạn nghĩ. Nếu bạn theo lời khuyên của tôi bây giờ, bạn sẽ khá hơn nhiều lúc bạn bắt đầu đại học. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn một số bạn bè bạn. Điều đầu tiên bạn cần là học cách học ở đại học. Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng bạn đã biết cách học, và bạn đã làm bài thi tốt cho nên tại sao bạn phải học về cách học. Tuy nhiên, học tập ở đại học không giống như trong trung học. Thực ra, nó yêu cầu bạn nghĩ nhiều hơn và nhớ ít hơn. Bạn sẽ phải đọc nhiều hơn và trong thời gian rất ngắn cho nên nếu bạn không chuẩn bị bây giờ, bạn sẽ gặp khó khăn về sau. Với những người nhớ giỏi, đại học có thể thậm chí còn khó hơn vì nó có nhiều tài liệu tới mức tài liệu sẽ làm tràn ngập bạn. Với những người thích học nhồi nhét cho bài kiểm tra vào đêm hôm trước và hi vọng bạn sẽ qua được, xin đừng làm điều này; học nhồi nhét sẽ làm hại bạn nhiều hơn ở đại học. Bạn có thể thành công trong việc học nhồi nhét cho kì kiểm tra ở trung học nhưng điều đó sẽ không có tác dụng ở đại học. Ở trung học bạn bị kiểm tra về một khối lượng nhỏ tài liệu và phần lớn các thầy giáo đều nói cho bạn họ muốn gì ở bài kiểm tra. Ở đại học, bạn bị kiểm tra về nhiều tài liệu, gấp năm tới mười lần hơn trung học và phần lớn các giáo sư không mong đợi rằng bạn nhớ mọi thứ vào bài kiểm tra của họ; họ muốn bạn nghĩ, phân tích, và giải quyết vấn đề. Nếu bạn nhồi nhét, bạn sẽ không có khả năng giải quyết được cái gì cho nên bạn sẽ nhìn vào bài kiểm tra và tự hỏi bản thân mình liệu bạn có nên vào đại học hay không vì bạn thực sự không biết gì với bài kiểm tra.

Đọc thêm  Kĩ năng tương lai

Để tránh tình huống này ở đại học, bạn phải học cách học từ bây giờ. Bạn phải học cách quản lí thời gian của bạn, tổ chức công việc của bạn và phát triển thói quen học tập tốt. Bạn cần học đọc nhanh  để có khả năng hiểu cái gì là quan trọng và cái gì là không. Bạn phải ghi chép, đọc và đọc lại mọi tài liệu cho tới khi bạn thực sự biết chúng. Nếu bạn phát triển thói quen học tập tài liệu trước khi lên lớp và dành vài giờ ôn lại tài liệu ngay sau lớp, bạn sẽ hiểu chúng nhiều hơn. Nếu bạn hiểu chúng rõ, bạn có thể áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề thế thì bạn sẽ học tốt ở đại học.

Đến lúc này bạn phải nghĩ về kiểu đại học bạn muốn tham dự. Bạn nên xin vào vài đại học bởi vì việc xét vào là có tính cạnh tranh và không ai sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận vào. Bạn càng xin vào nhiều đại học, bạn càng có cơ hội tốt hơn vào được đại học theo chọn lựa của bạn. Đây cũng là lúc nghĩ về nghề nghiệp của bạn và điều bạn muốn xây dựng tiếp cho tương lai của bạn. Thế hệ các bạn được lớn lên với công nghệ cho nên bạn quen với máy tính, Internet v.v. Đây là thời đại công nghệ thông tin cho nên bất kì cái gì liên quan tới công nghệ cũng là chọn lựa tốt. Nhớ rằng đây là tương lai của bạn và chỉ bạn mới có thể ra quyết định được. Đây là cuộc đời của bạn và chọn lựa của bạn, nhưng bạn phải hiện thực nữa. Có nhiều lĩnh vực học tập tốt nhưng bạn phải chọn lựa một cách khôn ngoan cho nên nghĩ cho cẩn thận bằng cả cái đầu và trái tim bạn. Nhớ rằng bạn có trách nhiệm với bố mẹ bạn và ông bà bạn cho nên bạn cần làm cho họ tự hào. Bạn cũng có trách nhiệm với xã hội của bạn và đất nước của bạn vì bạn là tương lai. Thời gian bạn dành cho đại học là thời gian dành cho xây dựng tương lai của bạn và tương lai của đất nước bạn. Điều quan trọng với bạn là xây dựng nghề nghiệp của bạn và hình thành tương lai của bạn bằng việc có ngày hôm nay được chuẩn bị. Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu bằng bước đầu tiên cho nên bắt đầu bước đầu tiên của bạn bây giờ đi.

Đọc thêm  Kĩ năng máy tính và nghệ thuật

 

—-English version—-

 

Advice to high school graduates

At this time I know that some of you have not thinking about college. You are just graduating from high school; thinking about college is probably the last thing on your mind. It is summer and you have passed a baccalaureate exam so you think that you deserve a long vacation since you still have plenty of time to think about college. It is a big mistake if you are not preparing for college now.

Even college is still few months in the future; it is coming faster than you think. If you follow some of my advice now, you will be much better by the time you begin college. You will feel more confidence than some of your friends. The first thing you need is learning how to study in college. I know you may be thinking that you already know how to study, and you did well in your exam so why do you have to learn to study. However, studying in college is not like in high school. In fact, it requires you to think more and memorize less. You will have to read a lot more and in a very short time so if you do not prepare now, you will have difficulty later. For those who memorize well, college may be even more difficult because it has so many materials that will overwhelm you. For those who like to cram for a test the night before and hope that you will pass. Please do not do this; cramming will hurt you more in college. You may succeed in cramming for test in high school but it will not work in college. In high school you get tested on a small amount of material and most teachers told you what they want on the test. In college, you get tested on a lot of materials, five to ten times more than in high school and most professors do not expect that you memorize things on their tests; they want you to think, analyze, and solve problems. If you cram, you will not be able to solve anything so you will look at the test and ask yourself whether you should go to college or not because you really know nothing on the test.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên năm thứ ba

To avoid this situation in college, you must learn to study now. You must learn to manage your time, organize your work and develop a good study habit. You need to learn to read fast be able to understand which is important and which is not. You must take notes, read and re-read all materials until you really know them. If you develop a habit of study the material before class and spend few hours review the materials immediately after class, you will understand them more. If you understand them well, you can apply them to solve problems then you will do well in college.

By this time you must think about the type of college you want to attend. You should apply to several colleges because admission is competitive and no one will guarantee that you will get accepted. The more colleges you apply, the better chance you will get in the college of your choice. This is also the time to think about your career and what you want to build your future on. Your generation is growing up with technology so you are familiar with computer, Internet etc. This is the Information Technology age so anything to do with technology is a good choice. Remember that this is your future and only you can make the decision. This is your life and your choice but you must be realistic too. There are many good fields of study but you must select wisely so think carefully with both your head and your heart. Remember that you have responsibility to your parents and grandparents so you need to make them proud. You also have responsibilities to your society and your country because you are the future. The time you spend in college is time spent building your future and your country’s future. It is important for you to build your career and shape your future by being prepared today. Every journey begins with the first step so start your first step now.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1222 (science-technology.vn)