Lời khuyên của Bill Gates cho học sinh phổ thông

Qui tắc 1. Cuộc sống là không công bằng; hãy quen với điều đó.

Qui tắc 2. Thế giới không chăm lo về kính trọng bản thân bạn. Thế giới sẽ mong đợi bạn hoàn thành cái gì gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy thoải mái về bản thân mình.

Qui tắc 3. Bạn sẽ KHÔNG làm ra $40,000 một năm ngay khi ra trường phổ thông. Bạn sẽ không là phó chủ tịch với điện thoại di động, chừng nào bạn còn chưa kiếm được cả hai.

Qui tắc 4. Nếu bạn nghĩ thầy của bạn nghiêm khắc, hãy đợi cho tới khi bạn kiếm được Ông chủ.

Qui tắc 5. Bán hàng rong không phải là hạ thấp chân giá trị của bạn. Ông cha bạn có từ khác cho bán hàng rong; họ gọi nó là cơ hội.

Qui tắc 6. Nếu bạn làm lộn xộn, đó không phải là lỗi của cha mẹ bạn, cho nên đừng phàn nàn về sai lầm của mình, hãy học từ chúng.

Qui tắc 7. Trước khi bạn được sinh ra, cha mẹ bạn đã không chán như họ bây giờ. Họ có như vậy là do trả tiền hoá đơn cho bạn, dọn dẹp quần áo của bạn và nghe bạn khoe khoang về mình.  Cho nên trước khi bạn cứu khu rừng mưa từ việc ăn bám vào thế hệ cha mẹ bạn, hãy cố “dọn dẹp” căn phòng riêng của bạn đi So before you save the rain forest from the parasites of your parents’ generation, try “debugging” the closet in your own room.

Đọc thêm  Vào đại học hay không

Qui tắc 8. Trường của bạn đã làm ra kẻ thắng người thua, nhưng cuộc sống không làm điều đó. Trong một số trường họ đã huỷ bỏ việc cho điểm thiếu sót; họ cho bạn nhiều lần tuỳ ý muốn để bạn có được câu trả lời đúng. Điều này không hơi giống chút nào với BẤT KÌ CÁI GÌ trong cuộc sống thực.

Qui tắc 9. Cuộc sống không được phân chia thành các học kì. Bạn không có nghỉ hè và rất ít người sử dụng lao động quan tâm tới việc giúp bạn tìm ra bản thân mình. Hãy làm điều đó theo thời gian riêng của bạn.

Đọc thêm  Làm việc tại Google

Qui tắc 10. Ti vi KHÔNG phải là cuộc sống thực.  Trong cuộc sống thực mọi người thực tế phải rời khỏi tiệm cà phê và đi làm.

Qui tắc 11. Cứ thoải mái là kẻ khù khờ đi.  May mắn là bạn sẽ kết thúc trong làm việc với một người như thế.

 

—-English version—-

 

Bill Gates’ Advice to High School Students

Rule 1. Life is not fair; get used to it.

Rule 2. The world won’t care about your self esteem.  The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.

Rule 3. You will NOT make $40,000 a year right out of high school.  You won’t be a vice president with a mobile phone, until you earn both.

Rule 4. If you think your teacher is tough, wait till you get a Boss.

Rule 5. Flipping burgers is not beneath your dignity.  Your grandparents had a different word for burger flipping; they called it opportunity.

Rule 6. If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t complain about your mistakes, learn from them.

Đọc thêm  Người học cả đời

Rule 7. Before you were born, your parents weren’t as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you are.   So before you save the rain forest from the parasites of your parents’ generation, try “debugging” the closet in your own room.

Rule 8. Your school may have done away with winners and losers, but life has not. In some schools they have abolished failing grades; they’ll give you as many times as you want to get the right answer. This doesn’t bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.

Rule 9. Life is not divided into semesters. You don’t get summers off and very few employers are interested in helping you find yourself.   Do that on your own time.

Rule 10. Television is NOT real life.  In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.

Rule 11. Be nice to nerds.  Chances are you’ll end up working for one.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2651 (science-technology.vn)

Leave a Reply