Lựa chọn lĩnh vực học tập

Trong quá khứ, ít sinh viên đại học phải lập kế hoạch cho nghề nghiệp của họ vì cuộc sống là đơn giản. Nếu họ vào đại học và có được bằng cấp, họ có thể tìm được việc làm, thế rồi đi làm theo việc đó suốt phần còn lại cuộc đời họ. Ngày nay sự việc phức tạp hơn với toàn cầu hoá, công nghệ thay đổi nhanh, cạnh tranh kinh tế, và nhiều người cạnh tranh với ít việc làm hơn. Do đó, sinh viên đại học phải lập kế hoạch cẩn thận về nghề nghiệp của họ, nhận hướng dẫn để chọn lĩnh vực học tập đúng, thu được kĩ năng đúng để tìm ra việc làm tốt. Họ se đổi việc vài lần trong đời bằng việc học liên tục những kĩ năng mới khi nhu cầu thay đổi.

Mặc dầu sinh viên là những người mơ mộng thiếu thực tế, họ cần giữ cân bằng những mơ ước với thực tại. Nếu họ muốn theo mơ ước của mình, họ cần giữ cân bằng nó với thực tại của việc kiếm sống. Sinh viên cần hiểu rằng có khác biệt giữa bằng cấp và kĩ năng. Bằng cấp không phải là thứ đảm bảo cho việc làm. Nó chỉ là chìa khoá để mở cánh cửa cơ hội nhưng chính kĩ năng của họ mới cho phép họ nắm lấy cơ hội. Phần lớn các công ti coi bằng cấp là một yêu cầu để xin việc làm nhưng họ thuê người dựa trên toàn bộ kĩ năng của người đó để làm việc.

Ngày nay phần lớn việc làm tốt đều yêu cầu kĩ năng đặc biệt. Nhiều kĩ năng thậm chí không tồn tại mười năm trước. Điều này yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu và nhận diện nhu cầu công nghiệp trước khi chọn lĩnh vực học tập của họ. Nhiều sinh viên đại học có xu hướng đi tới trường, lang thang đi quanh để xem cái gì làm họ quan tâm, lựa chọn một lĩnh vực để thử, thế rồi chuyển nó sau chút thời gian, trước khi lắng đọng vào lĩnh vực họ thích. Không có chiều hướng rõ ràng, họ có thể làm phí thời gian và bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu họ chọn lĩnh vực học tập sai, họ có thể gặp khó khăn sau khi tốt nghiệp.

Điều tốt nhất cần làm là chuẩn bị sớm nhất có thể được trước khi họ vào đại học nếu không thì chậm khi họ bắt đầu đại học. Họ phải chọn lĩnh vực học tập cung cấp cho họ cơ hội tốt nhất để đạt tới mục đích của họ. Họ phải hiểu loại việc nào họ có thể kiếm được, loại lương nào họ có thể làm ra, và việc nào sẽ là sẵn có khi họ tốt nghiệp. Lựa chọn đúng lĩnh vực học tập không đảm bảo việc làm nhưng nó có thể làm cho thời gian ở đại học của họ được tốt hơn khi họ có chiều hướng rõ ràng với con đường nghề nghiệp được xác định sau tốt nghiệp.

Đọc thêm  Đối thoại với sinh viên Nhật Bản

Phần lớn đại học đều cung cấp hai kiểu bằng: bằng hướng nghề và bằng tổng quát. Bằng hướng nghề hội tụ vào việc chuẩn bị cho sinh viên về nghề xác định. Chẳng hạn, khoa học máy tính hay điều dưỡng cho sinh viên các kĩ năng kĩ thuật và tri thức họ cần để làm việc như người phát triển phần mềm hay người chăm sóc người bệnh. Bằng tổng quát cho sinh viên một tổng quan về nhiều chủ đề để làm giầu tri thức của họ. Sinh viên học trong các khu vực bằng tổng quát không xây dựng kĩ năng kĩ thuật về một nghề đặc biệt, mà học tri thức có giá trị về khả năng làm nhiều thứ một cách sáng tạo. Nếu họ chọn khu vực tổng quát, họ sẽ học các lớp có độ đa dạng rộng về các chủ đề như văn học, lịch sử, nghệ thuật, xã hội, kinh tế, khoa học chính trị, chính phủ và triết học để làm giầu cho cuộc sống của họ. Nền tảng này có thể giúp cho họ đi vào các nghề như trong luật, dạy học, công nhân xã hội, văn phòng chính phủ, hay nghiên cứu học thuật. Các lĩnh vực hướng nghề yêu cầu sinh viên học các môn trong một khu vực đặc biệt. Những khu vực này thường có nhiều yêu cầu môn học hơn là khu vực tổng quát. Chẳng hạn, bằng kĩ nghệ sẽ yêu cầu sinh viên học các môn về toán học, công nghệ, vật lí và kĩ nghệ v.v… Nếu họ chọn lĩnh vực hướng nghề, con đường nghề nghiệp của họ được xác định vì họ biết loại việc nào họ có thể có được và ngành công nghiệp nào họ sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp.

Ngay cả ngày nay, nhiều sinh viên đại học chỉ có khái niệm mơ hồ về chọn lĩnh vực học tập nào. Nhiều người không biết điểm mạnh và điểm yếu của họ hay các nghề phù hợp nhất với họ. Theo một khảo cứu đại học, nhiều sinh viên năm thứ nhất vào đại học mà không có chiều hướng; họ không thể ra quyết định được vì họ bị lẫn lộn. Không có mục đích rõ ràng và quyết tâm, họ thường chọn lựa sai. Với nhiều thông tin sẵn có thế ở trường, trong báo chí, và trên internet, không có cớ gì để mà không biết. Điều quan trọng cho sinh viên là làm nghiên cứu và làm việc với các cố vấn nghề nghiệp của nhà trường để ra quyết định đúng. Đó là tương lai của họ và đó là chọn lựa của họ.

Đọc thêm  Phát triển ứng dụng di động

 

—-English version—-

 

Selecting fields of study

In the past, few college students have to plan for their careers because life is simple. If they go to college and get a degree, they can find a job, then go to work on that job for the rest of their life. Today thing is more complex with globalization, fast changing technologies, economic competition, and more people compete for fewer jobs. Therefore, college students must carefully plan their career, get guidances to select the right field of study, obtain the right skills to find a good job. They will change job several times in their life by continuously learning new skills as demand changes.

Although students are idealists, they need to balance their ideas with reality. If they want to follow their dream, they need to balance it with the reality of making a living. Students need to understand that there is a difference between a degree and skills. The degree is not a guarantee for a job. It is only a key to unlock the opportunity door but it is their skills that allow them to seize the opportunity. Most companies consider degree is a requirement to apply for job but they hire people based entirely on their skills to do the job.

Today most good jobs require specific skills. Many skills did not even exist ten years ago. This requires students to investigate and identify industry needs before select their fields of study. Many college students tend to go to school, wandering around to see what interests them, select a field of study to try, then switch it a few times, before settled in a field that they like. Without clear direction, they may waste time and miss a good opportunity. If they select the wrong field of study, they may have difficulty after graduation.

Đọc thêm  Công nhân mới trong công ti

The best thing to do is to prepare as early as possible before they enter college or as late when they begin college. They must select the field of study that offers them the best chance to achieve their goal. They should understand what kind of job they can get, what kind of salary they can make, and what jobs will be available when they graduate. Selecting a right field of study does not guarantee a job but it can make their time in college better as they have a clear direction with defined career paths after graduation.

Most colleges offer two types of degree: Career-oriented degree and General degree. Career-oriented degree focuses on preparing students for specific careers. For example, computer science or nursing gives students the technical skills and knowledge they need to work as a software developer or a nurse. General degree gives students an overview of many subjects for their knowledge enrichment. Students who study in the general degree areas do not build technical skills for a specific profession, but learn valuable knowledge in the ability to do many things creatively. If they choose general areas, they will take classes in a wide variety of subjects such as literature, history, arts, sociology, economics, political science, government, and philosophy to enrich their life. This foundation can help them to move into careers in laws, teaching, social workers, government offices, or scholarly research. Career-oriented fields of study require students to take courses in a specific area. These areas often have more course requirements than the general areas. For example, an engineering degree would require students to take courses in math, technology, physics and engineering etc… If they choose a career-oriented field, their career path is defined as they know what kind of job they can get and what industry they will work after graduation.

Even today, many college students only have a vague notion of what fields of study to choose. Many do not know their strengths and weaknesses or careers most suitable for them. According to a college study, many first year students go to college without direction; they cannot make decision because they are confused. Without clear goals and determination they often make wrong choices. With so many information available in schools, in the news, and on the internet, there is no excuse for not knowing. It is important for students to do research and work with school career counselors to make the right selection. It is their future and it is their choice.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1151 (science-technology.vn)