Lưu lượng mạng và cơ chế phí theo cấp độ trên Cardano

[QC]

Mục lục

Một bài đăng trên blog gần đây đã phác thảo một số cách mà mạng Cardano sẽ linh hoạt và phát triển để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về hợp đồng thông minh và DeFi. Tương tự, việc nâng cấp hệ thống phí giao dịch được sử dụng cho Cardano sẽ trở nên cần thiết.

Hệ thống hiện tại rất đơn giản và công bằng: mọi giao dịch đều được xử lý như nhau và người dùng không thể thay đổi mức độ ưu tiên của mình bằng cách trả phí cao hơn. Miễn là công suất thông lượng tương đương với nhu cầu thì phương pháp này hoạt động tốt.

Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế. Khi việc sử dụng Cardano tăng lên, cuối cùng sẽ đến một thời điểm mà không phải tất cả các giao dịch đều có thể được đưa vào blockchain, ngay cả khi có những điều chỉnh về tham số hóa. Mặc dù việc tăng công suất của chuỗi chính và/hoặc chuyển hướng giao dịch sang Hydra hoặc các giải pháp lớp 2 khác có thể làm giảm bớt mối lo ngại này, hệ thống cốt lõi vẫn phải hoạt động theo cách linh hoạt trong mọi trường hợp có thể và mọi lúc.

Điều này đặc biệt có liên quan trong trường hợp tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Với hệ thống hiện tại, kẻ tấn công có thể tận dụng sự đối xử công bằng và biến thư rác độc hại của họ thành các giao dịch hợp pháp, làm tăng thời gian chờ đợi cho những người khác.

Có các biện pháp được áp dụng (ví dụ: liên quan đến việc truyền bá giao dịch thông qua mạng ngang hàng) khiến cho một cuộc tấn công như vậy trở nên thách thức về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, để được bảo vệ nhiều hơn, chúng tôi muốn có thể tăng chi phí cho các cuộc tấn công như vậy mà không gây nguy hiểm cho tính công bằng và hiệu quả về giá của toàn hệ thống.

Đây là chủ đề mà các thành viên nhóm nghiên cứu của IO Group đang xem xét trong năm nay. Cách tiếp cận kết quả được đề xuất trong bài đăng này duy trì các trụ cột của xử lý giao dịch Cardano (khả năng dự đoán, công bằng và khả năng truy cập không tốn kém) đồng thời giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh từ nhu cầu lớn hơn.

Cách tiếp cận của chúng tôi đưa ra một cơ chế phí giao dịch mới cho blockchain. Chìa khóa của thiết kế là phân chia mỗi khối thành ba ‘tầng’ dựa trên trường hợp sử dụng. Mỗi tầng chiếm một tỷ lệ phần trăm nhất định của kích thước khối tối đa và được thiết kế cho các loại giao dịch khác nhau (Hình 1). Các cấp độ, cùng với sự phân chia được đề xuất mà chúng tôi đang phân tích hiện tại, sẽ là:

  • công bằng – Fair (50%)
  • cân bằng – Balanced (30%)
  • ngay lập tức – Immediatel (20%)
Đọc thêm:  Kinh nghiệm đầu tư tiền mã hóa - Tránh bẫy tâm lý

Hình 1. Mỗi khối sẽ được chia thành ba tầng.

Chúng ta sẽ thảo luận về phân khúc công bằng cuối cùng vì nó hoạt động khác với hai phân khúc còn lại. Công việc cân bằng và ngay lập tức bằng cách có ‘ngưỡng phí’, khác nhau đối với mỗi loại. Để được đưa vào một khối, người phát hành giao dịch sẽ chỉ định cấp dịch vụ mà họ cần. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt mức phí tối đa cho giao dịch. Sau đó, mỗi khối sẽ được lấp đầy bắt đầu từ các cấp ngay lập tức, sau đó là cân bằng và cuối cùng là công bằng.

Các giao dịch tương tự trong cùng một cấp sẽ phải trả cùng một khoản phí. Để làm cho sự lựa chọn này trở nên đơn giản, mỗi giao dịch sẽ chỉ được tính mức phí thấp nhất để đảm bảo việc tham gia vào khối. Sau mỗi khối, phí cho các bậc ngay lập tức và cân bằng sẽ được cập nhật linh hoạt và xác định (phản ánh mức độ nhu cầu trong các khối trước đó) để đảm bảo rằng mỗi phân khúc sử dụng tỷ lệ phần trăm mục tiêu của khối.

Sự khác biệt giữa các bậc ngay lập tức và cân bằng là ở cách cập nhật phí, cụ thể là ‘tốc độ’ mà chúng điều chỉnh theo tải hiện tại. Ngưỡng dịch vụ ngay lập tức sẽ luôn cao hơn ngưỡng cân bằng và sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn với nhu cầu, đảm bảo rằng giao dịch yêu cầu dịch vụ đó sẽ được phục vụ sớm nhất có thể. Ngưỡng cân bằng sẽ thích ứng chậm hơn và ổn định hơn: điều này sẽ khiến nó không phù hợp với các giao dịch nhạy cảm về thời gian nhưng sẽ mang lại mức giá thấp hơn, đáng tin cậy hơn nhưng phải trả giá bằng thời gian chờ đợi đa dạng hơn.

Trong khi các cấp độ cân bằng và tức thời nhằm mục đích xử lý các giao dịch với mức độ khẩn cấp khác nhau thì cấp độ công bằng xử lý các giao dịch thông thường. Phân khúc công bằng nhằm mục đích cải tiến hệ thống hiện tại ở Cardano, giữ mức phí ở mức thấp (hoặc thậm chí ổn định trong tương lai, bằng cách gắn với một rổ hàng hóa/tiền pháp định, như đã giải thích trong bài đăng về phí ổn định ) và loại bỏ bất kỳ khoản phí nào. không thể đoán trước từ quan điểm của người dùng. Miễn là nhu cầu thấp (và các giao dịch chiếm một nửa khối) thì phân khúc này sẽ hoạt động giống như Cardano hiện tại.

Đọc thêm:  Cơ bản về Vị thế nợ thế chấp (Collateralized Debt Position - CDP) và dự án CDP đầu tiên trên Cardano

Tuy nhiên, một khi nhu cầu tăng lên, một cơ chế đặc biệt sẽ được áp dụng để đảm bảo các giao dịch ở cấp độ công bằng. Cơ chế này sẽ lọc các giao dịch theo cách không phụ thuộc vào phí và dựa trên chức năng ưu tiên. Một ví dụ về điều này là ưu tiên cho các giao dịch tùy thuộc vào độ tuổi và số lượng UTXO của họ. Cụ thể, mức độ ưu tiên của một giao dịch nhất định sẽ bằng tổng số lượng của mỗi đầu vào nhân với tuổi của nó rồi chia cho tổng kích thước của các giao dịch tính bằng byte. Mức độ ưu tiên này có thể được sử dụng cùng với một ngưỡng (được cập nhật động sau mỗi khối) để lọc các giao dịch có mức độ ưu tiên quá thấp. Cách tiếp cận như vậy đảm bảo sự tồn tại của mỗi giao dịch ở mức giá thấp và có thể dự đoán được, đồng thời hạn chế tác động của kẻ tấn công độc hại (hoặc sự gia tăng nhu cầu) đối với giá cả, bằng cách luôn cung cấp một cách rẻ tiền vào mỗi khối.

Ý tưởng định giá theo cấp độ được trình bày ở đây cũng mở rộng và làm rõ khái niệm về hệ số nhân mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài đăng về phí ổn định. Nhìn theo cách này, mỗi tầng trong số ba tầng được liên kết với một hệ số nhân được tính toán xác định (với tầng công bằng luôn ở hệ số nhân là 1) có giá trị phụ thuộc vào mức tắc nghẽn của tầng tương ứng trong các khối trước đó.

Cơ chế này khác với các phương pháp định giá hiện tại, như Bitcoin hoặc Ethereum sử dụng (ngay cả với Đề xuất cải tiến Ethereum 1559), trong đó có một khoản phí thay đổi mà mỗi giao dịch phải vượt quá để biến nó thành một khối. Nhược điểm của phương pháp này là mức phí mà mọi người phải trả sẽ do người tiêu dùng ‘giàu nhất’ quyết định. Tệ hơn nữa, đây là khoản phí mà những người tiêu dùng giàu nhất phải trả để biến nó thành một khối ‘ngay lập tức’.

Đọc thêm:  Vay mua động sản trong thời kỳ Blockchain

Ngoài ra, mặc dù phí chủ yếu là chức năng của cung và cầu, nhưng các loại cơ chế phí giao dịch cụ thể này có thể vô tình ‘định hình’ nhu cầu hoặc vô tình tăng giá do chiến lược đặt giá thầu tối ưu không rõ ràng đối với người dùng. Hãy tưởng tượng nếu phí giao dịch của Bitcoin đột ngột giảm một nửa và mọi người quên mất mình từng là ai, liệu họ có còn tăng lên mức hiện tại không? Trả lời ‘không’ cho câu hỏi này minh họa những nhược điểm của các cơ chế như vậy và là một tình huống khó khăn mà việc định giá theo từng cấp độ đã loại trừ theo thiết kế.

Cách tiếp cận theo cấp độ được tinh tế hơn. Nó hiểu rằng không phải mọi giao dịch đều có nhu cầu giống nhau, đảm bảo rằng các trường hợp sử dụng khác nhau có thể xảy ra đồng thời và giúp người dùng dễ dàng lựa chọn loại dịch vụ mong muốn. Bằng cách này, việc định giá theo cấp bậc giúp có thể có mức phí hợp lý và có thể dự đoán được trong khi quản lý các giai đoạn tắc nghẽn trên chuỗi chính. Kết hợp với những cải tiến về thiết kế sẽ được tiết lộ trong các bài đăng sau tập trung vào việc tăng công suất thông lượng thô và sức mạnh xử lý của chuỗi chính, việc định giá theo cấp độ cho thấy Cardano có thể đáp ứng mọi trường hợp về nhu cầu xử lý giao dịch như thế nào.

Tôi muốn ghi nhận những đóng góp của Giorgos Panagiotakos, Aggelos Kiayias và Elias Koutsoupias cho bài đăng này. Chúng tôi cùng nhau thành lập nhóm nghiên cứu thiết kế cơ chế này. Một tài liệu kỹ thuật sẽ sớm được cung cấp.

Nguồn: https://iohk.io/en/blog/posts/2021/11/26/network-traffic-and-tiered-pricing/

Tóm tắt & hiệu đính bới Jimmy Lee (Vcoincheck): https://cardanolibrary.net/

Đọc thông tin – kiến thức về Cardano trên Telegram tại: https://t.me/ADA_VIET 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn cần tham khảo các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế số – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về công nghệ Blockchain & ứng dụng của Blockchain tới đối tượng là nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
📍Website: https://vneconomics.com/
📍Twitter: https://twitter.com/vneconomics_com
📍Telegram: https://t.me/VNEconomic
📍Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
📍 Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
📍 Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/blockchaindeco/

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Giấy phép Creative Commons

Website VNEconomics được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế .

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

- Quảng cáo -

- Quảng cáo -

Giấy phép Creative Commons

Website VNEconomics được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục sản phẩm

Products