7 vấn đề Marketing hiện đại: Những nguồn lực của tăng trưởng có giá trị cao và chọn thị trường mục tiêu một cách hiệu quả (P1)

7 vấn đề Marketing hiện đại: Những nguồn lực của tăng trưởng có giá trị cao và chọn thị trường mục tiêu một cách hiệu quả (P1)

Cùng với tất cả sự mê hoặc của những khái niệm Marketing mới, của kỹ thuật số và của những chiến thuật mới, những điều này tiếp tục trở thành một vấn đề mang tính nền tảng, cái mà được chứng minh và chứng minh lại để có được sự ảnh hưởng cân xứng trên giá trị mà bạn tạo ra cho việc kinh doanh của bạn: nhận ra những nguồn lực có giá trị cao hoặc những nguồn tăng trưởng cho thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chọn sai mục tiêu hoặc những nguồn lực có ít giá trị, sẽ chắc chắn làm cho sự tăng trưởng hoặc lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) tiềm năng của bạn thấp hơn hoặc thậm chí có thể thất bại hoàn toàn. Theo truyền thống, chúng tôi gọi điều này là phân khúc thị trường nhưng gần đây nhiều Marketer thành công nhất đề xuát cho nó là “Vẽ sơ đồ toàn cảnh nhu cầu” (demand landscape mapping).
Có hai câu hỏi quan trọng để hiểu về chủ đề này: Tại sao điều này lại quá quan trọng và bằng cách nào tôi có thể làm nó tốt hơn nữa? Có 5 câu hỏi để đào sâu hơn vào câu hỏi “Why?” này và chúng tôi sẽ để ngỏ cho câu hỏi “How” cho các bạn.

1.Một sản phẩm có thể làm hài lòng tất cả mọi người?

2.Phân khúc nào cung cấp những giá trị tiềm năng nhất cho công ty của bạn?

3.Phân khúc nào là hiệu quả về chí nhất và dễ dàng đạt được?

4.Bằng cách nào bạn có thể tạo ra một thị trường mục tiêu rõ ràng cái mà tập trung trên những động cơ ảnh hưởng lên những quyết định của khách hàng, trên cả cái mà bạn sẽ xây dựng chương trình Marketing của mình?

5. Bằng cách nào bạn có thể định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn dựa trên một cái gì hoặc một ai đó?

 

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply