7 vấn đề Marketing hiện đại: Sự chuyển dịch công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại (P3)

Sự chuyển dịch công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại

Các vấn đề công nghệ số tập trung trên những vấn đề áp lực quản lý ở nhiều cấp độ của phân tích. Chúng tôi tin rằng các nhà Marketing đã có một góc nhìn rất hẹp, chỉ là: đánh giá truyền thông xã hội, Big Data và sự chuyển đổi những cách thức truyền thông marketing. Tuy nhiên, ở vị trí lãnh đạo cấp cao (C-suite), quản lý công ty tập trung lên những vấn đề lớn hơn của sự thay đổi kinh doanh, sự tồn tại và lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Điều này rất rõ rệt trong ngành ngân hàng và bán lẻ. Tuy nhiên, thậm chí những doanh nghiệp công nghiệp truyền thống như GE (General Electric) đang chuyển đổi chính bản thân họ từ “in lặng (dumb)” sang “thông minh (smart)” trong thời đại Internet.
Những câu hỏi chính gồm có:

1.Những công ty chiến thằng cạnh tranh như thế nào trong tương lai?
Hầu hết mỗi ngành, các doanh nghiệp đang chuyển dịch từ những sản phẩm sang kinh doanh dịch vụ và thông tin. Điều đó không có nghĩa “sản phẩm” biến mất. Thêm vào đó, chúng trở thành những phương tiện và bệ đỡ cho việc kinh doanh dựa trên thông tin. Không có nơi đâu mà điều này nhiều rõ ràng hơn trong ngành chăm sóc sức khỏe. Chúng ta đang thấy dự di cư của các bệnh nhân từ bệnh viện trở về nhà, với sự điều khiển các bác sỹ và chăm sóc thông qua các công nghệ thông tin tiên tiến.

2.Bằng cách nào doanh nghiệp có điểm chung với thị trường (như: truyền thông, bán hàng) và thay đổi chính nội bộ của nó (như: sáng tạo nội bộ, game hóa việc học tập và phát triển, làm phẳng hệ thống cấp bậc của công ty) như là một kết quả của công nghệ số?
Chìa khóa của chúng tôi ở đây là việc thay đổi cả tổ chức, không chỉ là những mặt giao thoa với khách hàng. Các cấu trúc, quy trình, dòng công việc và quyết định đúng đang được chuyển đổi bởi công nghệ số.

3.Bằng cách nào công nghệ số có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh?
Những loại hình mẫu kinh doanh mới nào đang nổi lên? Có mô hình kinh doanh nào ưu việt không hay là nó dựa trên bối cảnh?

4.Cái gì nên ảnh hưởng đến cách tôi giao tiếp và tác động qua lại với khách hàng?
Hồi trước điều này hầu hết là truyền thông một chiều, còn bây giờ khách hàng đang nắm giữ việc kiểm soát sản phẩm, dịch vụ, tương tác và truyền thông. Bây gờ là truyền thông được chia sẻ, không chỉ giữa doanh nghiệp và khách hàng mà còn giữa những mối quan hệ khác của thị trường (ví dụ khách hàng tới khách hàng).

5.Bằng cách nào tôi sử dụng mạng xã hội và những công cụ truyền thông số khác cho cả việc tạo ra những nhu cầu tiềm ẩn mới của khách hàng và đối thủ cạnh tranh?
Tôi có thể cũng sử dụng nó để mở đường cho việc thực hiện hoạt động marketing không?

6.Bằng cách nào tôi tính toán quy mô và phạm vi của những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại công ty và những công nghệ kỹ thuật số đang nổi lên?

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply