7 VẤN ĐỀ MARKETING HIỆN ĐẠI: VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO (C-suite)(P2)

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO (C-suite)

Có một sự tranh cãi trong thời gian dài giữa việc các nhà nghiên cứu hàn lâm định nghĩa “Marketing” và việc nó ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như thế nào và bằng cách nào họ kết thúc những hoạt động này. Bởi vậy, góc nhìn hàn lâm và thực tiễn quản trị quan tâm đến vai trò của marketing trong doanh nghiệp thường không được thống nhất. Tuy nhiên, do thế giới đã trở nên phẳng hơn, các chính phủ đã định hình nhanh chính sách, các chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu, và “nhu cầu khách hàng” (không phải là nhà cung cấp) là những nhân tố giới hạn lên sự tăng trưởng của công ty. Thật rõ ràng từ cả hai quan điểm về vai trò của marketing trong doanh nghiệp cần được xem xét lại một cách cẩn thận.

Chúng ta cần khám phá cái gì là có thể, cũng như là cái gì đã đang xảy ra trong doanh nghiệp. Ví dụ, trong một vài doanh nghiệp, Marketing mất dần đi quyền lực trong công ty mặc dù một trong những vai trò quan trọng của nó là đại diện cho tiếng nói của thị trường trong các cuộc họp của công ty. Ngược lại, những người làm marketing đã phát triển và được giao cho những trách nhiệm mới cho mảng rộng hơn của các hoạt động tạo ra nhu cầu và tìm hiểu insight của khách hàng.

Những câu hỏi liên quan gồm có:
1. Những vấn đề và nhiệm vụ của của Marketing và phi Marketing là gì?

2. Bằng cách nào mà các công việc marketing được tổ chức trong công ty?

3. Một công ty có Marketing “đẳng cấp thế giới” (World-class) sẽ trông như thế nào?

4. Một vài CMO (giám đốc Marketing) đang được giao trách nhiệm xây dựng những năng lực marketing cho công ty.

5. Bằng cách nào tôi có thể thu hút những tài năng marketing tốt nhất?

6. Vai trò của CMO sẽ nên là gì?

7. Ảnh hưởng của việc thay đổi vai trò của marketing trong công ty là gì?

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply