Mô hình Ý định mua hàng nội (Nguyễn Đình Thọ, 2008)

[QC]

Mục lục
Trong mô hình có 2 biến độc lập quan trọng là:
– Consumer Ethnocentrism (chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng) được định nghĩa là: những niềm tin được nắm giữ bởi người tiêu dùng về sự thích hợp, thậm chí đạo đức của việc mua hàng ngoại (Shimp and Sharma, 1987, trang 280)
– Cultural Sensitivity (nhạy cảm văn hóa) được hiểu là mỗi cá nhân trong xã hội có những trải nghiệm và thái độ hướng theo giá trị và các chuẩn mực của những khác biệt văn hóa với chính họ. Nếu các thành viên của một nền văn hóa có có hội để được thể hiện những gì thuộc về cá nhân tới những nền văn hóa khác, sự thành kiến của họ chống lại sự khác biệt của nền văn hóa của họ về những văn hóa đó được giảm bớt (Sharma và cộng sự, 1995)
Biến phụ thuộc là: Ý định mua hàng nội
Biến trung gian là Đánh giá hàng nội
Biến điều tiết là biến nhân khẩu học và loại sản phẩm.
Các giả thuyết được thể hiện trong mô hình, dấu (+) thể hiện mối quan hệ đồng biến, dấu (-) thể hiện mối quan hệ nghịch biến.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts