Categories
IT

Kiểm tra nhiệt độ CPU Ubuntu

Tool 1: acpi

1/ Cài đặt:

command: sudo apt-get install acpi

2/ Sử dụng:

Command: acpi -t

 

Categories
IT

6 việc cần làm sau khi cài đặt Linux Mint 15 Mate

1/ Cập nhật hệ thống

Sử dụng Update Manager > Click to update. Mất khoảng 10 phút phụ thuộc vào network connection và xử lý của PC.

Command: sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade

2/ Thêm pannel, chỉnh về Gnome 2

Thêm pannel ở top

Add menu gnome có sẵn trong applets

Chỉnh date/time ở vị trí pannel phù hợp.

3/ Cài driver wifi hoặc card đồ họa phù hợp.

Go to Control Center > Additional Drivers

Go to Control Center > Drivers Manager

Categories
IT

6 nhược điểm ubuntu sau 12.04

Phải nói rằng tôi là một người trung thành sử dụng Ubuntu từ lúc còn ở bản 7.04, 8.04 LTS, tôi luôn kỳ vọng sử dụng lâu dài và cũng rất yêu thích, nhưng từ bản 12.04 LTS trở đi tôi rất thật vọng vì:

1/ Unity:

Phải nói rằng cái này nhiều người khen hay bởi vì tiện lợi, nhưng tôi chẳng thấy hay.

2/ Ngốn tài nguyên rất nhiều:

Sử dụng các bản trước máy nào có resource nhỏ vẫn chạy mượt mà ở bản sau này tôi phải nâng cấp thêm RAM. nói chung thất vọng và không ưa.

3/ Máy rất nóng:

Categories
IT

Hack WEP key

1/ software prequisites:

macchanger
aircrack-ng

2/ Action
sudo -i
=> login as root

airmon-ng start wlan0
=> enable monitor on wireless card

Categories
CHƠI IT

Test Post

[WpProQuiz 1]

Categories
IT

Đổi avatar mặc định của WordPress

Mặc định Avatar mặc định sẽ được link theo Gravatar. Nếu các bạn muốn đổi Avatar này có thể theo cách sau:

B1: Chuẩn bị 1 avatar bạn muốn size 48×48. Có thể dùng các tool để resizing image như GIMP hay PTS.

B2: Upload lên hosting của các bạn. Giả sử tôi upload lên root hosting với file name avatar.png

B3: go to /wp-content/themes/your-theme/functions.php thêm vào đoạn code sau vào cuối file:

Categories
IT

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

 

B1: Chèn link sau thẻ </head> của website. Source code này có thể nằm ở wp-content/themes/your-theme/header.php

<link rel=”author” href=”[profile_url]“/>

Thay tham số profile_url thằng google plus ID của các bạn.

Ví dụ: https://plus.google.com/109823158522545931617