Mục đích nghề nghiệp và hạnh phúc

Một sinh viên viết cho tôi: “Theo lời khuyên của thầy về đặt mục đích nghề nghiệp, em đặt mục đích nghề nghiệp của em là “Tốt nghiệp đại học, có việc làm tốt, làm ra nhiều tiền, mua nhiều thứ vậy em có thể hạnh phúc.” Bạn em bảo em rằng điều đó là sai và ích kỉ. Cái gì sai với mục đích của em để được hạnh phúc? Thầy có lời khuyên nào không?”

 

Đáp: Mục đích của bạn quá rộng, và không đủ xác định. Bất kì ai cũng có thể đặt các mục đích như thế. Bạn cần xác định điều bạn muốn đạt tới trong một thời gian đã cho để cho bạn có thể làm việc hướng tới chúng. Mục đích nghề nghiệp có thể ngắn hạn như một hay hai năm hay dài hạn như năm tới mười năm nếu bạn dự định phát triển trong lĩnh vực được chọn. Ví dụ về ngắn hạn có thể là:  “Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn kiếm được việc làm như người lập trình trong công ti phần mềm nơi có thể sử dụng kĩ năng của tôi trong JAVA và C++.” Hay mục đích dài hạn như: “Tôi muốn là người chuyên nghiệp phần mềm trong công nghiệp công nghệ thông tin. Tôi muốn làm việc như người phát triển phần mềm trong năm năm rồi lên làm người quản lí dự án. Sau ba năm tôi muốn làm kiến trúc sư trưởng, và cuối cùng làm giám đốc thông tin trong vòng mười năm.” Điều quan trọng là đặt ra khung thời gian bởi vì khi bạn có đủ kinh nghiệm, bạn nên tìm cách thăng tiến nghề nghiệp của bạn. Về căn bản, những người có mục đích được viết ra rõ ràng, hoàn thành được nhiều điều hơn so với người không viết chúng ra. Một kịch bản tốt là thu được đủ kinh nghiệm trong vị trí đã cho rồi tiếp tục đi lên. Tất nhiên, bạn có thể thêm điều bạn đam mê hay những điều sẽ làm bạn hạnh phúc.

Đối với mục đích của bạn, không có gì sai với việc có việc làm tốt hay làm ra nhiều tiền. Không có gì sai với việc mua nhiều thứ. Tuy nhiên, hạnh phúc là trạng thái của tâm trí, cái tới từ bên trong. Những thứ bên ngoài không đem tới hạnh phúc thực. Chúng chỉ cho bạn niềm vui trong một khoảnh khắc ngắn bởi vì sau một chốc, những thứ bên ngoài này sẽ mất hấp dẫn của nó. Không may, nhiều người không biết điều đó và tiếp tục tìm kiếm nhiều thứ hơn, và điều này trở thành cái vòng không bao giờ hết của việc săn đuổi theo “ảo tưởng về hạnh phúc”. Đừng lẫn lộn hạnh phúc với vui thú chốc lát. Đừng săn đuổi những thứ vật chất để hạnh phúc mà hội tụ vào hạnh phúc kéo dài tới từ bên trong? Nếu bạn sống cuộc sống nuôi dưỡng hạnh phúc, bất kể điều bạn làm, bạn bao giờ cũng sẽ hạnh phúc. Bạn không cần phụ thuộc vào những thứ bên ngoài để cảm thấy hạnh phúc.

Đọc thêm  Thành công ở đại học

Lí do để một số người hạnh phúc là vì họ có thái độ khác trong cuộc sống. Họ nhìn vào thế giới theo cách khác, họ nghĩ khác, và họ diễn giải kinh nghiệm theo cách khác. Họ có tâm trí khác về hạnh phúc. Người hạnh phúc chọn hội tụ vào điều tích cực; họ không bao giờ đổ lỗi cho người khác hay bất kì tình huống nào. Bất kì khi nào họ đối diện với chướng ngại họ đều nhìn nó như kinh nghiệm mà họ có thể học được từ nó, không coi nó như thất bại. Có những điều đơn giản mà có thể làm cho bạn hạnh phúc, chẳng hạn biết ơn về điều bạn nhận được. Ngày nay ít người biết cách nói “Cám ơn” vì họ coi các thứ như chúng đáng cho điều đó. Nếu bạn không để thời gian để biết ơn với điều bạn nhận được, phỏng có ích gì mà cố gắng vì thành đạt và sở hữu tương lai? Chẳng hạn, bạn muốn có laptop và bố mẹ bạn tặng nó cho bạn, nếu bạn không đánh giá được lòng tốt của bố mẹ bạn thì laptop sẽ trở thành thứ làm cho bạn hạnh phúc được vài ngày hay vài tuần. Sau đó bạn sẽ chú ý tới cái gì đó khác như iPhone. Nếu bạn để thời gian nhắc nhở mình về mọi sự bạn nhận được, biết ơn bởi việc có bố mẹ yêu mến bạn, bởi việc ca ngợi mọi thứ kì diệu mà họ cho bạn, bởi việc hiểu tình yêu của họ đối với bạn, thì bạn sẽ có cảm giác khác về hạnh phúc và điều đó sẽ kéo dài cả phần đời còn lại của bạn. Nó KHÔNG phải là thứ vật chất như laptop mà bạn nhận được nhưng là tình yêu mà bạn nhận được và sự ca ngợi về họ, điều là hạnh phúc thực. Nếu bạn nghĩ về cách bạn sẽ đền đáp lại tình yêu của họ thì việc đánh giá cao về lòng tốt đáng yêu chắc chắn sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Mọi người đều có mối quan tâm hay đam mê về cái gì đó. Nó có thể là âm nhạc, thơ ca, văn học, nghệ thuật hay bất kì cái gì. Bằng việc tận hưởng những điều đơn giản này sẽ đem tới cho bạn hạnh phúc. Trong cuộc sống bận rộn của xã hội thay đổi nhanh ngày nay, bạn cần để thời gian tận hưởng những mối quan tâm này vì chúng sẽ làm cho bạn thảnh thơi và cảm thấy hạnh phúc. Một số người thích giúp đỡ người khác hay làm công việc từ thiện, điều đó sẽ mở lòng bạn và đem hạnh phúc tới cho cả người nhận và người cho. Không cái gì cho thoả mãn lớn hơn, ý nghĩa và hạnh phúc hơn sự giúp đỡ chân thành cho người khác và thấy sự ca ngợi của họ cũng như tác động của nó lên cuộc sống của họ. Không thành vấn đề sự giúp đỡ là lớn hay nhỏ. Giúp đỡ chân thành cho người khác và đóng góp cho xã hội bất kì khi nào bạn có thể và bạn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Cho nên khi đặt ra mục đích nghề nghiệp, bạn có thể thêm một số điều đó, điều sẽ làm cho cuộc sống của bạn nhiều nghĩa hơn, thì bạn sẽ thấy nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống của bạn.

Đọc thêm  Cách chuẩn bị cho lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

—-English version—-

 

Career goals and Happiness

A student wrote: “Following your advice of setting career goal. I set my career goal as “Graduate from college, have a good job, making a lot of money, buy many things so I can be happy”. My friends told me that it is wrong and selfish. What is wrong with my goal to be happy? Do you have any advices?”

 

Answer: Your goals are too broad, and not specific enough. Anybody can set goals like that. You need to define what would you like to achieve in a given time so you can working towards them. Career goals can be short term such as one or two years or long term such as five to ten years if you intend to grow in a chosen field. A short term example can be:  “After graduate, I want to get a job as a programmer in a software company who can utilize my skills in JAVA and C++.” Or a long term goal such as: “I want to be software professional in the information technology industry. I want to work as software developers for five years then move up to project manager. After three years I like to be a chief architect, and eventually Chief Information Officer within ten year.” It is important to set a timeframe because when you have enough experience, you should find a way to advance your career. Basically, people with clear, written goals, accomplish far more than people without them. A good scenario is to acquire enough experience in a given position then continues to move up. Of course, you could add thing that you are passionate about or things that will make you happy.

Regarding you goals, there is nothing wrong with having a good job or making a lot of money. There is nothing wrong with buying many things. However, happiness is a state of mind, which come from inside. External things do not bring true happiness. They only give you joy in a short moment because after a while, these external things will lose its appeal. Unfortunately, many people do not know that and continue to seek more things, and this becomes a never-ending cycle of chasing after an “illusion of happiness”. Do not confuse happiness with brief pleasures. Do not chasing material things to be happy but focus on lasting happiness that come from within? If you live a life that cultivate happiness, regardless what you do, you will always be happy. You do not need to depend on external things to feel happy.

Đọc thêm  Tại sao vào đại học

The reason some people are happy is because they have a different attitude in life. They look at the world differently, they think differently, and they interpret experiences differently. They have a different mind for happiness. Happy people choose to focus on the positive; they never blame others or any situation. Whenever they face obstacles they view it as experiences that they can learn from it, not consider it as a failure. There are simple things that can make you happy for example is grateful for what you receive. Today few people know how to say “Thank you” as they take thing as they deserve it. If you do not take time to be grateful for what you receive, what is the point of striving for future achievements and possessions? For example, you want a laptop and your parents give it to you, if you do not appreciate your parents’ kindness then the laptop will become thing that make you happy for few days or few weeks. After that you will pay attention to something else such as an iPhone. If you take time to remind you about the things that you received. Be grateful by having a parents who love you, by appreciate all the wonderful things that they give you, by understand their love for you then you will have different feeling of happiness and that will last for the rest of your life. It is NOT the material thing such as the laptop that you receive but the love that you receive and the appreciation for them which is the true happiness. If you think about how you are going to repay their love then the appreciation of loving kindness will certainly make you feel happier.

Everyone has an interest or passion of something. It can be music, poetry, literature, arts or anything. By enjoy these simple thing will brings you happiness. In the busy lives of the fast changing society nowadays, you need to take time to enjoy these interests as they will make you relax and feel happy. Some people like to help others or does charity work, it will open your heart and bring happiness to both the receiver and the giver. Nothing gives greater satisfaction, meaning and happiness than sincerely helping another human being and seeing their appreciation as well as the impact it has on their lives. It does not matter how big or small the help is. Sincerely help others and contribute to society whenever you can and you will have more happiness in life. So when setting a career goal, you may add some of those things that will make your life more meaningful then you will find more happiness in your life.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1769 (science-technology.vn)