Ngân hàng liệu có là “máy đánh chữ thứ 2”?

Ý tưởng tạo ra máy đánh chữ xuất hiện vào khoảng năm 1575. Nhưng tận đến những năm 1800 thì những chiếc máy đánh chữ mới được thương mại hoá và giới thiệu đến người tiêu dùng. Và những chiếc máy đánh chữ đã phát triển liên tục, dần trở thành một công nghệ không thể thiếu của mọi gia đình, cửa hàng hay công ty vào những năm 1980. Và những chiếc máy đánh chữ này đã phải đối mặt với một phát minh vĩ đại đó là máy vi tính, và khi máy vi tính dần được người tiêu dùng chấp nhận và phổ biến vào những năm 1990 thì hầu như máy đánh chữ đã biến mất khỏi đời sống. Bây giờ bạn chỉ có thể tìm thấy chiếc máy đánh chữ ở trong viện bảo tàng mà thôi

Đọc thêm  What Is a Fiat-Pegged Cryptocurrency?

Và Blockchain cũng chính là một công nghệ thách thức các tổ chức tài chính – ngân hàng trong tương lai giống như máy vi tính đã làm với máy đánh chữ

Leave a Reply