Categories
HỌC

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH & ĐỊNH LƯỢNG

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH là các nghiên cứu trong đó dữ liệu cần thu thập ở dạng định tính (ko thể đo lường bằng số lượng). Dữ liệu định tính là các dữ liệu trả lời cho các câu hỏi: thế nào? cái gì? tại sao?…
Ví dụ khi chúng ta cần biết thái độ của người tiêu dùng về một thương hiệu nào đó, chúng ta có thể hỏi những câu hỏi sau:
– Vì sao anh/chị thích dùng thương hiệu này?
– Đặc điểm nổi bật nhất của thương hiệu này là gì?
– Tại sao nó là đặc điểm nổi bật nhất?
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG là các nghiên cứu trong đó dữ liệu cần thu thập ở dạng định lượng. Các dữ liệu định lượng là các dữ liệu cho phép chúng ta đo lường chúng bằng số lượng. Dữ liệu định lượng là dữ liệu trả lời cho các câu hỏi: bao nhiêu? khi nào?…
Ví dụ chúng ta cần biết trung bình trong 1 tháng 1 người tiêu dùng sử dụng bao nhiêu hộp sữa, chúng ta có thể hỏi họ:
– Trung bình anh/chị tiêu dùng bao nhiêu hộp sữa trong một tháng? (theo NĐT & NTMT)

(st)