Tập hợp các bài giảng về nghiên cứu khoa học

Hãy để các chuyên gia nghiên cứu giúp bạn bước chân vào con đường nghiên cứu nhé!

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ?
BS. Hà Văn Tân

Giới thiệu sách Cẩm nang nghiên cứu khoa học
Nguyễn Văn Tuấn

Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
ThS. Nguyễn Trọng Luận

Đề cương nghiên cứu
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
ULIS VNU

BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?
NC VIET

https://www.youtube.com/watch?v=ErcoMOhaAAU

Phương pháp nghiên cứu khoa học. Thầy Dàng. P1

 

https://www.youtube.com/watch?v=60hw5d6KCts

Phương pháp nghiên cứu khoa học. Thầy Dàng. P2

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3B3yIzzeYY

Phương pháp nghiên cứu khoa học. Thầy Dàng. P3

Phương pháp nghiên cứu nhân học [Nghiên cứu khoa học]