Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên ngành Thương mại điện tử

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên ngành Thương mại điện tử
Hình thức làm việc 
Mô tả công việcGiảng dạy các môn lý thuyết, thực hành chuyên ngành Thương mại Điện tử
Kinh nghiệmCó ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, cao đẳng trở lên
Yêu cầu bằng cấp– Thạc sĩ/Tiến sĩ ngành Kinh tế/Thương mại Điện tử/Kinh doanh thương mại. Đối với ứng viên có trình độ Thạc sĩ, yêu cầu bằng Cử nhân thuộc ngành Kinh doanh thương mại hoặc Thương mại điện tử và đạt loại Khá trở lên;
– Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
Yêu cầu khácƯu tiên ứng viên từng có thời gian học tập, làm việc ở nước ngoài
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên/nghiên cứu viên ngành Quản trị kinh doanh

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên/nghiên cứu viên ngành Quản trị kinh doanh
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việc– Tham gia giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh và hướng dẫn sinh viên làm các đồ án;
– Tham gia việc biên soạn, hiệu chỉnh, cập nhật các bài giảng của ngành;
– Tham gia hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật.
Kinh nghiệmĐã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
Yêu cầu bằng cấpCó bằng Thạc sĩ/ Tiến sĩ chuyên ngành QTKD. Đối với ứng viên có trình độ Thạc sĩ, yêu cầu bằng Cử nhân đạt loại khá trở lên.
Yêu cầu khác– Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.
– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
– Tuổi đời dự tuyển không quá 35 đối với Thạc sĩ.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên/Nghiên cứu viên Ngành Kinh doanh quốc tế

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên/Nghiên cứu viên Ngành Kinh doanh quốc tế
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việc– Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh quốc tế;
– Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
Kinh nghiệmƯu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học.
Yêu cầu bằng cấp– Thạc sĩ/Tiến sĩ ngành QTKD/Marketing. Đối với ứng viên có trình độ Thạc sĩ, yêu cầu bằng Cử nhân thuộc ngành QTKD và đạt loại Khá trở lên;
– Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
Yêu cầu khácTuổi đời dự tuyển không quá 35 đối với Thạc sĩ
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên Ngành Marketing

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên Ngành Marketing
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việc– Giảng dạy các môn học thuộc ngành Marketing;
– Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
– Tham gia việc biên soạn, hiệu chỉnh, cập nhật các bài giảng của ngành;
– Sinh hoạt học thuật.
Kinh nghiệmCó kinh nghiệm giảng dạy, có kỹ năng sư phạm và có khả năng truyền đạt tốt.
Yêu cầu bằng cấp– Có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc có bằng Kỹ sư, Cử nhân xếp loại Giỏi, Xuất sắc hoặc Thủ khoa chuyên ngành phù hợp;
– Ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp các trường Đại học nước ngoài, có khả năng sử dụng tiếng anh lưu loát.
Yêu cầu khácNăng động, hòa đồng, nhiệt tình trong công tác.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021

 

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên/nghiên cứu viên ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên/nghiên cứu viên ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việcGiảng dạy/nghiên cứu các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học cho các chuyên ngành:
1. Kế toán
2. Tài chính
3. Ngân hàng
Kinh nghiệmCó kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 3 năm.
Yêu cầu bằng cấp– Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp;
– Có chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học hoặc tương đương.
Yêu cầu khác– Là giảng viên của các trường đại học hoặc các cán bộ đang làm việc tại doanh nghiệp;
– Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy;
– Thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp;
– Ưu tiên những giảng viên có trình độ ngoại ngữ.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên/nghiên cứu viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên/nghiên cứu viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việc– Giảng dạy/nghiên cứu các môn học ngành Hệ thống thông tin quản lý;
– Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập chuyên ngành;
– Tham gia việc biên soạn, hiệu chỉnh, cập nhật các bài giảng của ngành;
– Sinh hoạt học thuật.
Kinh nghiệmĐã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
Yêu cầu bằng cấpCó bằng Thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành ứng tuyển.
Yêu cầu khác– Năng động, hòa đồng, nhiệt tình trong công tác;
– Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

 

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – Giảng viên Luật kinh tế

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGiảng viên Luật kinh tế
Hình thức làm việcGiảng viên cơ hữu
Mô tả công việc– Giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo bậc đại học cho ngành Luật kinh tế
Kinh nghiệm– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giảng dạy
Yêu cầu bằng cấp– Có bằng thạc sĩ trở lên
– Có chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học hoặc tương đương.
Yêu cầu khác– Đã tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cán bộ đang làm việc tại doanh nghiệp.
– Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.
– Thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

Tuyển dụng nhân sự HUTECH – GIảng viên/Nghiên cứu viên ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

Mô tả chi tiết
Vị trí tuyển dụngGIảng viên/Nghiên cứu viên ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
Hình thức làm việcToàn thời gian
Mô tả công việc– Biên soạn tài liệu học tập.
־ Giảng dạy các môn học chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí.
־ Liên hệ các bệnh viện để thiết lập hợp tác về thực tập, việc làm cho SV.
־ Hướng dẫn Đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học SV.
־ Nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ khí.
־ Phục vụ công tác mở ngành.
Kinh nghiệmĐã từng tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
Yêu cầu bằng cấp־ Tốt nghiệp đại học chính qui loại Khá giỏi và có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ngành Logistics.
– Ưu tiên cho các ứng viên có bằng Đại học ngành Kỹ thuật.
Yêu cầu khác– Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp;
– Năng động, hòa đồng, nhiệt tình trong công tác.
Hạn chót nộp hồ sơ31/03/2021
* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đã nộp .

 

Tuyển dụng nhân sự UEH – Nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu (Senior Reseacher, Junior Reseacher)

Mô tả chi tiết
Tiêu chuẩn

– Nhà nghiên cứu (Senior Reseacher): Có tối thiểu 05 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE hoặc SSCI trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, trong đó có tối thiểu 03 bài thuộc danh mục SCI hoặc từ hạng Q3 trở lên đối với danh mục SCIE, SSCI (riêng đối với ngành toán là Q2).
– Nghiên cứu viên (Junior Reseacher): Có tối thiểu 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE hoặc SSCI trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, trong đó có tối thiểu 01 bài được đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc từ hạng Q3 trở lên đối với danh mục SCIE, SSCI (riêng đối với ngành toán là Q2).

Quyền lợi

– Chế độ đãi ngộ về nghỉ phép, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, đào tạo bồi dưỡng, các khoản phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi tương tự như vị trí giảng viên. Ngoài ra, nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu được hỗ trợ chi phí nghiên cứu ban đầu (Seed Funding): từ 50 triệu đến 100 triệu/người, mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xét tuyển quyết định thông qua xem xét hồ sơ từng ứng viên.
– Mức thu nhập tham khảo khoảng 30-35 triệu (tính bình quân theo tháng), bao gồm: lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, khoản ứng trước hàng tháng cho bài báo đăng ký công bố quốc tế.

Nghĩa vụ
– Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu:
 • Công bố tối thiểu 021 bài trên tạp chí thuộc danh mục SCI, hoặc SCIE, SSCI (hạng Q2 trở lên) trong 36 tháng;
 • Chủ trì và triển khai thành công một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc Nafosted trong 36 tháng.
– Nhiệm vụ của nghiên cứu viên:
 • Công bố tối thiểu 1,52 bài trên tạp chí thuộc danh mục SCI, hoặc SCIE, SSCI (hạng Q3 trở lên) trong 36 tháng;
 • Tham gia ít nhất 1 nhóm nghiên cứu được tài trợ từ các nguồn trong hoặc ngoài UEH trong 12 tháng.
Xem chi tiết Quy định tuyển dụng nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu của UEH tại ĐÂY
[1] Tính chia tỷ lệ số lượng tác giả trong một bài.

[2] Tính chia tỷ lệ số lượng tác giả trong một bài.

Tuyển dụng nhân sự UEH – Chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship)

Mô tả chi tiết
Tiêu chuẩn

Ứng viên các tiêu chí sau đây:
– Có học vị Tiến sĩ trở lên;
– Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 3 công trình công bố ISI1 trong năm năm gần nhất;
– Có uy tín khoa học được đánh giá thông qua hệ số H-indexcá nhân từ 3 trở lên;
– Có bản kế hoạch hợp tác nghiên cứu với UEH trong thời gian từ 3-5 năm;
– Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh và khách quan.
– Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Quyền lợi

– Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ nghiên cứu phù hợp với điều kiện của UEH.
– Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
– Thù lao sản phẩm được chi trả theo hợp đồng, thanh toán đầy đủ theo mức độ hoàn thành công việc. Mức thanh toán được căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của UEH áp dụng như đối với công chức, viên chức UEH.

Nghĩa vụ
– Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng và đứng tên UEH (cùng với đồng tác giả là công chức, viên chức UEH) trên các công bố này;
– Tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học do UEH tổ chức với các vai trò phản biện, chủ tọa các phiên hội thảo (nếu có);
– Tham gia các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tại UEH (nếu có);
– Tham gia báo cáo chuyên đề về phương pháp nghiên cứu do Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế chủ trì (nếu có);
– Tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của UEH (nếu có);
– Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp do UEH chủ trì (nếu có);
– Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đề xuất của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;
– Tham gia làm các khảo sát xếp hạng đại học cho UEH khi được mời;
– Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác theo đề nghị của đơn vị quản lý và của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế.
Xem chi tiết Quy định tạm thời về chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship) của UEH tại ĐÂY.
[1] a) Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kĩ thuật: Là các tạp chí có trong danh mục các tạp chí SCI (Science Citation Index) và các tạp chí SCIE (Science Citation Index Expanded) do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, USA) xét chọn và phân loại.

b) Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Là các tạp chí thuộc các danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, USA) xét chọn và phân loại.

[2] Là chỉ số của một nhà khoa học có H công trình trong số N công trình của nhà khoa học đó được trích dẫn ít nhất là H lần, và (N-H) được trích dẫn dưới H lần. Ví dụ, nếu một nhà khoa học có chỉ số H = 20 có nghĩa là nhà khoa học này có 20 công trình nghiên cứu với mỗi công trình được trích dẫn ít nhất là 20 lần.

Tuyển dụng nhân sự UEH – Giảng viên (Lecturer)

Mô tả chi tiết
Tiêu chuẩn

Ứng viên có học vị Tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường thuộc Top 500 Trường Đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của tổ chức QS; và thỏa một trong các tiêu chí sau đây:
– Có ít nhất 011 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín2 và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín3  trong 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
– Có ít nhất 024 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
– Có từ 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học trong và ngoài nước tương đương UEH.

Quyền lợi

– Nghỉ phép

 • Được nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ theo quy định của pháp luật về lao động;

– Bảo hiểm

 • Được UEH đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe hằng năm do UEH chi trả. Ngoài ra, nếu viên chức, người lao động có nhu cầu có thể đăng ký kèm theo gói bảo hiểm sức khỏe cho người thân (tự chi trả).

– Chăm sóc sức khỏe

 • Được UEH hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/năm tại các cơ sở y tế uy tín trong nước. Đối với viên chức, người lao động là nữ được khám định kỳ 02 lần/năm;

– Đào tạo, bồi dưỡng

 • Được UEH hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; được miễn/giảm định mức giờ chuẩn, định mức nghiên cứu khoa học đối với giảng viên được cử đi đào tạo/bồi dưỡng nước ngoài; được thưởng đối với giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ đúng hạn hoặc trước hạn và các khoản hỗ trợ khác khi viên chức hoàn thành chương trình đào tạo.

– Lương, phụ cấp

 • Được nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn nếu lập thành tích xuất sắc trong công tác theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng thu nhập UEH tăng thêm dựa trên các tiêu chí như khối lượng công việc, thâm niên, trình độ chuyên môn, kết quả đánh giá thực hiện công việc, đảm bảo tương quan hợp lý, công bằng.
 • Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định Nhà nước như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, chế độ bồi dưỡng…; các khoản phụ cấp tiền ăn trưa, công cụ làm việc, đi lại, đồng phục với tổng mức chi trả là 16.000.000 đồng/năm; đối với giảng viên mới tuyển dụng, thực hiện chế độ tập sự, được hưởng phụ cấp giảng viên tập sự 9.600.000 đồng/năm.

–    Khen thưởng, phúc lợi

 • Được hưởng 14 suất phúc lợi các dịp lễ, Tết tương đương 21.000.000 đồng/năm (theo Quy chế chi tiêu nôi bộ hiện hành của UEH), mức chi trả suất phúc lợi này được điều chỉnh hằng năm, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Trường;
 • UEH áp dụng chính sách khen thưởng minh bạch, công khai dựa trên kết quả đánh giá thực hiện công việc hằng năm đối với từng viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước; đồng thời, còn có chính sách vinh danh, khen thưởng riêng tại UEH;
 • UEH có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước cũng như chế độ, chính sách hỗ trợ khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.
Mức thu nhập tham khảo

Vị trí/Trình độ

Năm 1

Năm 2

Năm 3 trở đi

Ghi chú

Tiến sĩ

25 – 30 triệu

30 – 35 triệu

35 – 40 triệu

Mức thu nhập tham khảo bao gồm lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, thù lao từ hoạt động giảng dạy/nghiên cứu, tính bình quân theo tháng.

Phó giáo sư

45 – 50 triệu

50 – 55 triệu

55 – 65 triệu

Giáo sư

50 – 55 triệu

55 – 60 triệu

60 – 70 triệu

Nghĩa vụ
Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành của nhà nước và của UEH.
[1] Là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của bài báo.

[2] Gồm các tạp chí khoa học thuộc các danh mục sau đây:

– Danh mục SCI/SCIE, SSCI;

– Tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier (Q2, Q1);

– Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor&Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific;

– Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản của 100 trường đại học hành đầu thế giới theo bảng xếp hạng của THE.

[3] Là tạp chí được tính điểm tối đa cao nhất theo Danh mục HĐGSNN công bố hằng năm.

[4] Là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của bài báo.