Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)

Thầy Thọ có rất nhiều bài nghiên cứu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, được đăng trên tạp chí uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một trong những nghiên cứu của thầy đó là “Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, nhạy cảm văn hóa và ý định mua hàng nội – bằng chứng ở Việt Nam”

Giới thiệu mô hình nghiên cứu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008).

Continue reading “Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)”

Rủi ro trong đầu tư

Những thử nghiệm này chỉ ra rằng các nhà đầu tư và nhà quản lý ứng xử trong thụ trường đi xuống khác với trong thị trường đi lên, điều này có thể giải thích tại sao những người có lời trong giai đoạn sớm của thời kỳ bong bóng lại tiếp tục đầu tư vào những chứng khoán này, thậm chí khi giá của chúng còn cao hơn

Rủi ro trong đầu tư

Continue reading “Rủi ro trong đầu tư”

Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng cố tìm cho mình một lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trên thế giới từ những thập niên 50-60 của thế kỷ trước người ta đã tìm thấy lợi thế cạnh tranh của mình bằng việc sản xuất hang loạt, sản xuất càng nhiều càng đạt được lợi thế nhờ quy mô, chi phí càng rẻ, lợi nhuận càng cao.

Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?

Continue reading “Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?”

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Để hướng cho page có thể hoạt động chuyên nghiệp và mở rộng trong tương lại, ad xin tạm đưa ra những nội dung cơ bản về Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi để vừa áp dụng lý thuyết vào một trường hợp cụ thể và vừa đưa ra ý tưởng ban đầu để mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến vào để đưa ra những điểm chung và sau này chúng ta dễ dàng hoạt động hơn

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Continue reading “Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com”

Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam

Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam

Continue reading “Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam”

Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Theo như thuyết 2 nhân tố của Herzberg thì những nhân tố duy trì sẽ giúp cho con người ta không bất mãn chứ chưa chắc đã thỏa mãn, chỉ có những nhân tố động viên mới giúp con người ta thỏa mãn. Cũng từ đó mà suy ra, đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn, và mình xin phản đối quan điểm dựa vào một số bài báo thống kê của nước ngoài cho rằng người Việt Nam thuộc những người “hạnh phúc nhất thế giới”.

Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Continue reading “Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?”

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ

Bạn đã có ý tưởng cho bài luận văn của mình nhưng mà bạn không biết tìm tài liệu ở đâu, không biết rằng tài liệu nào là mình có thể sử dụng được. Mình chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân mình để hỗ trợ cho các bạn trong phần này nhé.

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn

Continue reading “Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ”

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Trong chương trình học cao học thì luận văn tốt nghiệp là nặng nhất, có rất nhiều người trong quá trình học các môn đều tốt nhưng mà đến khi làm luận văn thì vô cùng lúng túng, nhiều bạn ra trường trễ cũng chỉ bởi vì cái luận văn này.

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Continue reading “Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế”

Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler

Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler

Continue reading “Bản chất của Marketing và quy trình quản lý Marketing theo Philip Kotler”