Kênh vạn năng (Omni-channel) – Vấn đề Marketing thứ 5

Với sự tiến bộ của truyền thông xã hội, truyền thông di động, những kênh truyền thông luôn luôn mở, mọi thứ trên Internet và những thị trường đa kênh, một cụm từ mới bao trùm là “kênh vạn năng (omni-channel)”. Chúng ta biết được cái gì về thế giới này? Nó có gì khác hơn so với đa kênh?

Kênh vạn năng (omni-channel)

Continue reading “Kênh vạn năng (Omni-channel) – Vấn đề Marketing thứ 5”

7 vấn đề Marketing hiện đại: Cạnh tranh năng động trong thị trường toàn cầu (P6)

Cạnh tranh năng động trong thị trường toàn cầu

Trong khi những cụm từ như là “cạnh tranh khốc liệt” hoặc “di chuyển nhanh chóng” đã tồn tại nhiều năm nay, tốc độ của sự thay đổi – ở cấp độ khách hàng hoặc đối thủ – đang gia tăng ở những mức độ không thể lường trước được. Ở cấp độ khách hàng, điều này được phản ánh trong việc làm Marketing “dựa trên vị trí” với những ứng dụng di động, việc theo dõi tức thì hành vi khách hàng, và những tiến bộ liên tục của sự cạnh tranh mới và lanh lẹ. Nhiều ngành, ở trung tâm của việc thay đổi này là những sản phẩm thông minh, những ứng dụng thông minh và những thiết bị kết nối toàn cầu cũng như là việc gia tăng sự sẵn lòng của các doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái của những đối tác hơn là đi một mình.
Trong nhiều ngành, sự cạnh tranh mới và lanh lẹ có lẽ là từ những doanh nghiệp ở những nền kinh thế thứ 2 (second-world) hoặc thậm chí là những quốc gia mới nổi. Điều gì là những ngụ ý của việc đối mặt với những đối thủ không truyền thống này? Ngược lại, những cơ hội tăng trưởng lớn nhất cho nhiều doanh nghiệp là trong những thị trường mới nối, với những nhu cầu khách hàng không quen thuộc, những cấu trúc kênh và thậm chí là nhữ thủ tục hành chính và những hệ thống chính trị. Việc đối mặt với những thị trường mới và năng động có ý nghĩa gì cho công việc marketing? Việc làm marketng có tiếp tục là chìa khóa chung cho dòng vào của thông tin thị trường và những dòng ra của những giải pháp và những sản phẩm không?

1.Bằng cách nào tôi cạnh tranh với những hệ thống sinh thái và những đối thủ riêng lẻ?
Có một cách giải quyết được viết ra là chuyển từ việc năng nổ cạnh tranh “một mình” sang một thế giới kết nối một cách nhanh chóng, nơi mà những nền tảng cạnh tranh chống lại những nền tảng. Chúng ta thấy điều này sẵn sàng nhất trong khu vực công nghệ, nhưng nó cũng dễ nhận thấy ở nhiều khu vực khác. Một hệ thống sinh thái của những người chơi nhìn giống cái gì?

2.Bằng cách nào chúng ta dự đoán tốt hơn việc chuyển dời mang tính cạnh tranh sang thị trường của chúng ta?
Theo chú giải của Peter Drucker, cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra tương lai. Bằng cách nào các doanh nghiệp định hình tương lại? Họ làm nó một mình hay là chơi chung với những công ty khác? Chúng ta có thể học điều gì từ quá trình này?

3.Bằng cách nào tôi có thể cạnh tranh với những đối thủ toàn cầu mà tôi chưa từng nghe tới?
Đây là một trong những mối quan tâm đáng kể nhất của những người chơi toàn cầu lớn: Ai là những người chơi mới bước vào thế giới và sẽ nổi lên? Bằng cách nào tôi đánh dấu họ sớm? Tôi mua họ hay là chiến đấu với họ? Cần cái gì để làm công việc sáp nhập trên thị trường quốc tế? Bằng cách nào tôi chắc chắn rằng tôi khai thác hết chúng?

4.Nếu doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp vừa (hoặc thậm chí nhỏ), bằng cách nào tôi toàn cầu hóa một cách nhanh chóng?
Những tính cách thị trường quốc gia gì cung cấp một hướng dẫn tốt nhất cho sự tăng trưởng tiềm năng tôi có thể khai thác? Bằng cách nào tôi tiến vào những thị trường cả ở việc mua hàng của khách hàng đầu trước và giao nhận và vận tải ở đầu sau? Bằng cách nào tôi tổ chức làm cho điều đó diễn ra? Việc phân tích xu hướng là xung quanh một thời điểm. Nó có giữ cho việc bước vào những thị trường năng động? Khi nào và tại sao nó không? Cái gì có thể được làm để nối liền những khoảng cách này? Ví dụ, bằng cách nào tôi có thể dự đoán tốt hơn ở đâu và khi nào những công nghệ mới có lẽ cất cách?

5. Bằng cách nào tôi tổ chức điều khiển và dự báo những thay đổi trong thị trường của tôi?
Đây là công việc của marketing hay đối tượng nào khác? Nếu vậy thì là ai? Những chi phí và lợi ích gì của những cách tiếp cận khác nhau? Có phải việc cố gắng đơn giản để trở nên nhanh nhẹn hơn và phản hồi nhanh hơn khi những thay đổi xảy ra là những thay thế để cố gắng dự đoán những động lực thị trường và thay đổi không?

Vấn đề marketing thứ 6: cạnh tranh toàn cầu
Vấn đề marketing thứ 6: cạnh tranh toàn cầu

7 vấn đề Marketing hiện đại: Cân bằng quá trình đổi mới từ gốc rễ (P7)

Cân bằng quá trình đổi mới từ gốc rễ

Các doanh nghiệp cần phải cạnh tranh trong hai giai đoạn: hiện tại và tương lại. Bằng cách nào người ta có thể cân bằng hai điều này, hoặc thành thạo, hay biết định hướng? Bằng cách nào chúng ta có sự đổi mới cần thiết trong hiện tại, trong khi phải đầu tư vào những công nghệ mới, những mô hình kinh doanh, mối quan hệ đối tác, và những trải nghiệm của khách hàng, những thứ sẽ là xu hướng cho tương lai? Bằng cách nào chúng ta nuôi dưỡng sự đổi mới xa hơn là sản phẩm – sự tổ chức, những mạng lưới, những mô hình tài chính, những kênh phân phối hoặc những dạng khác của đổi mới – cái mà có thể làm gia tăng sự cạnh tranh cho tương lai? Chúng ta có thể và nên cân bằng qua thời gian bởi cách kết nối liên tục sự tập trung của chúng ta từ căn bản đến khi hoàn thành (nghĩa là những hoạt động giống như kinh doanh công nghệ là xây dựng “những nền tảng” mới, sau đó thêm “những module (bộ phận)” vào) hơn là cố gắng làm nó cùng lúc luôn?

1.Bằng cách nào tôi kết hợp thành công những nguyên tắc thiết kế vào tổ chức của tôi?
Pepsi và những doanh nghiệp khác đã làm được một công việc tuyệt vời là kết hợp những nguyên tắc thiết kế vào tổ chức của họ, không chỉ là thiết kế lại sản phẩm mà còn cả những hệ thống, quy trình và dòng công việc. Chúng ta có thể học từ Pepsi và những doanh nghiệp đó là gì để triển khai thành công tư duy thiết kế? Điều gì là mảng tốt của tư duy thiết kế? Nó tạo ra điều gì trong điều kiện những vấn đề không lường trước được của doanh nghiệp?

2.Bằng cách nào chúng ta nghĩ về việc tạo ra những sản phẩm “nền tảng”?
Chúng ta không đủ những sản phẩm thành công. Những doanh nghiệp thành công suy nghĩ trong điều kiện những nền tảng, sự nhượng quyền và những hệ sinh thái. Nghĩ về American Girl. Chúng không phải là những sản phẩm đơn giản, mà là toàn bộ hệ sinh thái của sản phẩm, thông tin, thương hiệu và những trải nghiệm mua sắm. Bài học cần học là gì?

3.Những cách tốt nào để xuây dựng những nguyên mẫu và “phát hiện lỗi nhanh (fail fast)”?
Những doanh nghiệp lớn làm gì trong lĩnh vực này? Những doanh nghiệp lớn như GE có thể thực hiện những mô hình bắt đầu-tinh gọn (lean-startup), hoặc nó hầu hết không thể áp dụng cho những doanh nghiệp lớn để tiến hành? Những doanh nghiệp lớ có cần phải làm những điều này một cách khác biệt không?

4.Bằng cách nào tôi đảm bảo rằng chúng ta học những bài học đúng từ những kiểm nghiệm thị trường?
Bằng cách nào tôi tiến hành kiểm nghiệm trong một cách phát hiện lỗi nhanh và vẫn giữ những ý định của tôi dưới sự theo dõi của những đối thủ?

5.Những gì là giá trị đổi mới tốt và bằng cách nào tôi tích hợp chúng?
Bằng cách nào bạn khác biệt hóa giữa số lượng và chất lượng của những đổi mới? Cái gì, nếu có, những giá trị đổi mới tôi nên xây dựng vào những hệ thống khen thưởng và đánh giá? Cho ai? Những giá trị đổi mới nào có tế có những hậu quả không lường trước được? Chúng là gì? Bằng cách nào những kết quả tiêu cực nào tốt nhất nên tránh?

6.Bằng cách nào tôi nên tổ chức để đưa những kết quả đổi mới vào công ty của mình?
Cái gì xác định khi tôi nên tạo ra hay là mua? Có một mô hình kinh doanh dễ thấy mà có thể thuê ngoài sự đổi mới một cách hiệu quả và chỉ mua những gì tôi thấy thành công không? Tôi có thể vẫn “chiến thắng” về tài chính bởi việc tạo ra những việc mua bán không? Nếu vậy, bằng cách nào?

7.Những doanh nghiệp như là NETFLIX, hoặc thậm chí những thương hiệu cá nhân như là Madona và Justin Timberlake, đã quản lý một cách thành công xuyên suốt hai giai đoạn.
Kết quả là, họ có sự tự tạo ra chính bản thân họ cho phù hợp với không gian cạnh tranh mới. Chúng ta có thể học gì từ những doanh nghiệp và cá nhân đó?

Vấn đề thứ 7 của marketing hiện đại là sự đổi mới

MBA cần biết: Thuyết dự định hành vi TPB (Theory Plan of Behavior) của Aijen

Thuyết dự định hành vi TPB (Theory Plan of Behavior) của Aijen (1991)

Đây là một lý thuyết tương đối phổ biến trong giới nghiên cứu hàn lâm, đặc biệt là được sử dụng rất nhiều trong việc thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ cũng như nghiên cứu sinh ở Việt Nam.

Việc ra đời của thuyết này là do con người ta muốn dự đoán hành vi của một cá nhân nào đó trong tương lai. Và Aijen, người đã phát hiện ra thuyết này, thấy rằng một người nào đó có thái độ tốt đối với cái gì hoặc việc gì thì rất có khả năng anh ta sẽ thực hiện hành vi cụ thể trong tương lai. Ví dụ như anh có thái độ tốt đối với một sản phẩm nào đó, anh sẽ mua sản phẩm đó trong tương lai, hoặc anh có thái độ tốt đối với công ty thì anh sẽ gắn kết hơn với công ty hoặc ngược lại là sẽ nghỉ việc tại nơi mà anh không có thái độ không tốt,…

Thuyết này làm nền tảng cho nhiều khái niệm rất hay được sử dụng trong luận văn kinh tế như: dự định nghỉ việc, dự định mua hàng, sự sẵn lòng mua hàng,…

Vậy dự định của một người bị tác động bởi  các yếu tố nào, theo Aijen thì có ba nhân tố ảnh hưởng lên dự định của một cá nhân đó là: (1)Thái độ về hành vi, (2)Chuẩn chủ quan, (3)Kiểm soát hành vi cảm nhận. Trong đó:

1.Thái độ về hành vi là đánh giá tích cực hay tiêu cực đối với hành vi thực hiện

Ví dụ khi anh có thái độ tốt đối với một sản phẩm nào đó (chất lượng sản phẩm tốt, giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp,…) thì rất có khả năng anh sẽ mua sản phẩm đó

2.Chuẩn chủ quan là ảnh hưởng của xã hội, đề cập đến sức ép của xã hội được cảm nhận để thực hiện hay không thực hiện hành vi.

Khi anh thái độ tốt đối với một điều gì đó, nhưng điều đó hiện tại vẫn chưa được sự đồng thuận phổ biến của xã hội thì rất có khả năng anh sẽ không thực hiện hành vi đó. Ví dụ anh có thái độ tốt đối với thuốc lá (hút thuốc ngầu, hút thuốc tỉnh táo,…) nhưng cả xã hội lên án việc hút thuốc vì có hại cho sức khỏe của người hút và những người xung quanh thì anh sẽ không có sự sẵn lòng mua thuốc lá.

3.Kiểm soát hành vi cảm nhận phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi, điều này phụ thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực và các cơ hội để thực hiện hành vi

Khi anh có thái độ tốt đối với một sản phẩm, cả xã hội đồng tình với hành động mua sản phẩm đó và nếu đủ điều kiện thì hành vi đó sẽ diễn ra ví như anh có thái độ tốt đối với hàng ngoại, nhiều người xung quanh cũng đánh giá tốt về hàng ngoại và thu nhập anh có đủ để mua hàng ngoại thì anh sẵn sàng mua hàng ngoại khi có nhu cầu.

Nhưng nếu có thái độ tốt và xã hội ủng hộ mà anh không đủ điều kiện để thực hiện hành vi đó thì hành vi đó cũng không diễn ra trong thực tế. Anh có thái độ tốt đối với một người con gái, những người xung quanh đều cho rằng hai người xứng đôi vừa lứa nhưng mà cô ấy không yêu anh thì việc anh có thể cầu hôn cô ấy là điều khó diễn ra (nhưng trong thực tế vẫn có trường hợp mặc dù điệu kiện không đủ nhưng người ta vẫn cố thực hiện, kết quả là may rủi, khả năng thất bại cao. Cái này chỉ có Chúa mới tạo ra điều kỳ diệu thôi!!!)

 

7 vấn đề lớn của Marketing hiện đại mà bạn nên biết

Tổng kết 7 vấn đề lớn của Marketing hiện đại

Trong tất cả các lĩnh vực, không chỉ riêng có lĩnh vực Marketing, chịu ảnh hưởng của sự thay đổi những yếu tố vĩ mô như kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ và dân số. Vì vậy sẽ luôn có những về tồn đọng cần được giải quyết. Các nhà Marketing hiện đại đã tổng hợp thông tin và đưa ra 7 vấn đề lớn của Marketing mà các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt, thường thường để giải quyết những vấn đề này thì các doanh nghiệp phải trả lời những câu hỏi chìa khóa (key questions), cụ thể sau đây là 7 vấn đề:

1.Xác định một cách hiệu quả những nguồn lực có giá trị cao cho sự tăng trưởng

Như các bạn đã biết những nguồn lực truyền thống thì một là cạn kiệt, hai là lỗi thời không còn phù hợp cho sự phát triển nữa. Thế nhưng cũng xuất hiện một số nguồn lực mới mà đặc trưng là sự xuất hiện của Internet và những phát triển dựa trên nền tảng Internet.
Vấn đề của doanh nghiệp là làm sao chọn những nguồn lực nào phù hợp cho bản thân doanh nghiệp nhất để có thể dựa vào đó mà phân khúc hay định hình được khách hàng của mình là ai và dùng những nguồn lực đó phục vụ tốt nhất cho khách hàng

2.Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp và các vị trí lãnh đạo cấp cao (C-suite)

Chúng ta phải nhìn nhận đúng vai trò của Marketing trong doanh nghiệp, không được lẫn lộn vai trò của Marketing với các phòng ban khác. Đặc biệt là vai trò của giám đốc Marketing (CMO) trong ban lãnh đạo cũng cần phải được xem xét một cách khách quan và đúng đắn.

3.Sự truyển đổi theo hướng công nghệ số của các doanh nghiệp hiện đại

Công nghệ số ảnh hưởng đến hoạt động của công ty là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng mà mỗi công ty thì lại có phản ứng khác nhau đối với sự phát triển của công nghệ số.
Vấn đề đặt ra là trong các hoạt của doanh nghiệp, từ việc tiếp xúc với khác hàng, quá trình vận hành trong nội bộ,…thì doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ số như thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh.

4.Tạo ra và sử dụng Insight (Nhu cầu tiểm ẩn) để định hình việc thực hiện hoạt động Marketing

Hiểu được đúng nhu cầu tiểm ẩn của khách hàng, để đưa ra các hoạt động Marketing hiện quả nhằm đạt lợi thế cạnh tranh là điều phải được quan tâm đối với mỗi doanh nghiệp.
Nhưng làm sao để tìm được Insinght, bằng phương tiện nào và làm sao biết nó có hiệu quả đối với doanh nghiệp là một vấn đề lớn của các nhà làm Marketing.

5.Đối mặt với kênh vạn năng (Omni-chanel)

Do sự phát triển của internet và công nghệ nên các kênh của Marketing không phải là thụ động và đơn lẻ nữa, mà hiện nay nó có sự giao thoa và liên kết với nhau tạo thành một hệ thống với đầy đủ chức năng từ việc hiểu khách hàng đến việc cung cấp sản phẩm đến tay khách hàng mà người ta gọi nó là kênh vạn năng (omni-chanel)
Vậy vấn đề ở đây là làm sao chúng ta hiểu được sự vận hành của nó, thiết kế và quản lý nó một cách hiệu quả để đem về lợi thế cạnh tranh cho công ty mình.

6.Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Toàn cầu hóa đang diễn ra và ngày càng khốc liệt, đối thủ của các công ty không còn chỉ giới hạn ở trong nước nữa mà mở rộng ra trên phạm vi toàn cầu. Tương ứng với nó thì hoạt động Marketing cũng phải nghiên cứu, áp dụng sao cho phù hợp với nhiều loại hình đối thủ.
Để làm điều đó thì công ty cũng như những nhà làm Marketing phải tạo cho mình một hệ sinh thái (ecosystem) để liên kết với nhau tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

7.Cân bằng việc phát triển từ gốc rễ đến khi hoàn thành của sự đổi mới

Một thứ đều thay đổi vì thế các doanh nghiệp và các nhà Marketing cũng phải đổi mới để phù hợp.
Làm sao để cho mọi người trong công ty cũng đều có tư duy đổi mới đó là vấn đề lớn của những mà quả trị, trong đó có nhà quản trị Marketing.