Ngoại ngữ

Một sinh viên viết cho tôi: “Em hiểu rằng việc học ngoại ngữ là quan trọng nhưng em không quyết định được giữa học tiếng Nhật Bản và tiếng Anh. Thầy giáo của em khuyến khích em học tiếng Nhật Bản bởi vì trường của em có nhiều hợp đồng với Nhật Bản và có thể là sau khi tốt nghiệp, em có thể làm việc cho công ti Nhật Bản. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Có năng lực đọc và nói bất kì ngoại ngữ nào, dù đó là tiếng Anh, tiếng Nhật Bản hay tiếng Tây Ban Nha bao giờ cũng là tốt. Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới ngày càng tăng liên nối và toàn cầu hoá và biết ít nhất một ngoại ngữ là quan trọng vì nó có thể mở ra và tạo ra nhiều cơ hội trong thị trường việc làm toàn cầu.

Đọc thêm  Định hình cho Học sinh của tương lai – Phần 2

Quyết định chọn ngôn ngữ này hơn ngôn ngữ khác tuỳ thuộc vào chọn lựa cá nhân và tình huống thị trường. Theo ý kiến tôi, tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt trong khu vực công nghệ. Nó là ngôn ngữ nói chính trong thương mại toàn cầu và được dùng trong nhiều sách giáo khoa kĩ thuật, tài liệu, ứng dụng và mạng phương tiện xã hội và websites. Các đại học ở Mĩ, Anh, Canada, Australia, New Zealand và Singapore đang dạy bằng tiếng Anh. Nhiều trường ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang bắt đầu dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ dạy chính thay vì tiếng mẹ đẻ. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội làm việc ở nhiều nước và các công ti toàn cầu đang bành trướng sang nhiều nước và họ cũng tuyển mộ những người tốt nghiệp có kĩ năng tiếng Anh.

Đọc thêm  Đối thoại với sinh viên ở Vô Tích, Trung Quốc

 

—-English version—-

 

Foreign language

A student wrote to me: “I understand that learning foreign language is important but I am undecided between learning Japanese and English. My teachers encourage me to learn Japanese because my school has many contracts with Japan and it is possible that after graduate, I could work for a Japanese company. Please advice.

 

Answer: Having ability in reading and speaking any foreign language, whether it is English, Japanese or Spanish is always good. Today we are living in an increasingly interconnected and globalized world and knowing at least one foreign language is important as it can open and create many opportunities in the global job markets.

Đọc thêm  Vạn sự khởi đầu nan

The decision of whether to select one language over the others depends on personal choice and job market situation. In my own opinion, English is the most widely used language in the world, especially in the technology area. It is the primary spoken language in global commerce and is used in many technical textbooks, documents, applications and social media networks and websites. Universities in The U.S, the UK, Canada, Australia, New Zealand and Singapore are teaching in English. Several schools in China, Japan, and S. Korea are beginning to use English as the new instruction language instead of their native language. Knowing English opens many employment opportunities in many countries and global companies are expanding into several countries and they also recruit graduates with English skills.

Nguồn: science-technology.vn/?p=251 (science-technology.vn)