Người Việt mình!!!

Người Việt Nam có đầy đủ các đức tính tốt, nhưng cái thiếu của người Việt Nam là hành động, họ luôn chờ người khác hành động trước rồi sau đó thấy lợi là hành động theo, không thấy lợi thì không làm và tự nghĩ rằng “ôi sao mình khôn thế nhỉ, mấy thằng kia thật là dại khờ, tự nhiên rước họa vào thân”.

Người Việt mình!!!

Người Việt Nam có đầy đủ các đức tính tốt, nhưng cái thiếu của người Việt Nam là hành động, họ luôn chờ người khác hành động trước rồi sau đó thấy lợi là hành động theo, không thấy lợi thì không làm và tự nghĩ rằng “ôi sao mình khôn thế nhỉ, mấy thằng kia thật là dại khờ, tự nhiên rước họa vào thân”. Thế đấy, ai cũng nhìn nhau, nhưng chả có ai làm cả, mà không làm thì biết đâu đúng, biết đâu sai.

Trong kinh doanh người ta có nói rằng một doanh nghiệp không thể nào đứng yên tại chỗ được mà chỉ có phát triển hoặc thụt lùi. Điều đó nói lên rằng nếu bạn không hành động thì bạn đang thụt lùi đó chứ không phải đứng yên chờ thời như các bạn vẫn đang nghĩ đâu. Thêm nữa, người Việt Nam rất chịu tiếp thu, nhưng tiếp thu xong thì cũng chẳng làm, thế nên mới có tình trạng “rút kinh nghiệm” hoài à!!!

Tóm lại mà muốn bản thân phát triển thì phải hành động, đừng ngại rủi ro, đừng đứng nhìn nữa. Theo Adam Smith ông tổ của tư duy kinh tế thị trường khi mà một cá nhân tốt, thì vô hình chung nó đem lại cho xã hội đó, dân tộc đó, đất nước đó tốt hơn!!!

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply