Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Theo như thuyết 2 nhân tố của Herzberg thì những nhân tố duy trì sẽ giúp cho con người ta không bất mãn chứ chưa chắc đã thỏa mãn, chỉ có những nhân tố động viên mới giúp con người ta thỏa mãn. Cũng từ đó mà suy ra, đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn, và mình xin phản đối quan điểm dựa vào một số bài báo thống kê của nước ngoài cho rằng người Việt Nam thuộc những người “hạnh phúc nhất thế giới”.

Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Theo như thuyết 2 nhân tố của Herzberg thì những nhân tố duy trì sẽ giúp cho con người ta không bất mãn chứ chưa chắc đã thỏa mãn, chỉ có những nhân tố động viên mới giúp con người ta thỏa mãn. Cũng từ đó mà suy ra, đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn, và mình xin phản đối quan điểm dựa vào một số bài báo thống kê của nước ngoài cho rằng người Việt Nam thuộc những người “hạnh phúc nhất thế giới”.

Người Việt Nam chúng ta hiện nay không bất mãn bởi vì được sống trong một môi trường chính trị tương đối ổn định, mức lương không cao nhưng cũng đủ sống, nhờ có internet mà người Việt Nam cũng được mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài,…và hiện nay thì Đảng và Nhà nước đang làm rất tốt những nhân tố duy trì này.

người Việt Nam
Đa số người Việt Nam hiện nay là không bất mãn

Nhưng mà con người ta sống trong cuộc đời này là để thỏa mãn, để gọi là đáng sống cơ. Để được sống như những nước văn minh khác, được sống trong môi trường mà con người yêu thương nhau, môi trường sạch sẽ, không còn thực phẩm bẩn, không còn tham nhũng vặt, không còn ngập đường, kẹt xe, không còn giáo viên nhận tiền học sinh, bác sĩ nhận tiền bệnh nhân, không còn ra đường với nỗi bất an rằng mình có thể bị đâm chết bất cứ lúc nào chỉ vì một chuyện quẹt xe nhỏ. Đó mới là sự thỏa mãn, sự hài lòng với cuộc sống thì các bác COCC chưa làm được.

Cũng theo Herzberg thì khi mà những nhân tố duy trì không được đáp ứng thì người ta sẽ bất mãn, và từ sự bất mãn đó sẽ dẫn đến những hành động thể hiện sự bất mãn đó và đòi hỏi được thỏa mãn những nhu cầu chưa được đáp ứng của mình. Và mình nghĩ rằng những nhân tố duy trì trong tương lai sẽ có khả năng không đáp ứng được khi mà nợ công chúng ta đang tăng quá nhiều, các doanh nghiệp Việt Nam thì năng lực cạnh tranh kém, người lao động Việt Nam thì thiếu kỹ năng, tư duy. Vậy thì ai sẽ làm ra tiền để duy trì mức sống tạm được của chúng ta hiện nay trong tương lai???

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply