Nhật ký học quản trị điều hành Thầy Hồ Tiến Dũng

+ Day 1:

 • Đây là một môn học rất khó, ai đã học cao học ở UEH đều học môn này và được dạy bởi thầy Hồ Tiến Dũng.
 • Buổi đầu tiên do NCS.ThS Long dạy. Thầy có những chia sẻ.
 • Lập nhóm báo cáo: 4-5 học viên.
 • Giáo trình chính liên hệ thầy Dũng để mua, đăng ký thông qua lớp trưởng. Bởi vì các nhà sách bên ngoài như nhà sách lộc, nhà sách kinh tế ở cơ sở B cũng không có bán. Cuốn này hơi độc quyền thì phải 😀
 • Đi học có điểm danh, chấm điểm, vắng 2 buổi miễn thi.
 • Môn này học toán chủ yếu, buổi đầu học về dự báo. Nói chung bài tập cũng không khó nhưng dễ bị nhầm và không làm trước vào phòng thi dễ bị động.

+ Day 2,3:

 • Lớp chia làm các nhóm, mỗi nhóm khoảng 8 bạn.
 • Các nhóm đi học ngồi gần nhau để trao đổi + làm bài tập nhóm: chấm điểm.
 • Hình thức đánh giá quá trình, chấm điểm mỗi buổi học: Điểm sẽ phân theo A, B, C, D, E.
 • Đi muộn trừ điểm
 • Phát biểu sai trừ điểm, phát biểu đúng cộng điểm.
 • Làm bài tập nhóm nên thầy sẽ kiểm tra 1 bạn bất kỳ theo chỉ định, nếu phát hiện trả lời khác => không thảo luận => điểm sẽ bị trừ, thường là 0 điểm (điểm E).
 • Mua sách về đọc, vì thầy dạy thầy 90% trong sách.