Categories
HỌC

Nhật ký học quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương

Quản trị dự án – GV: Phan Thị Thu Hương

Email: [email protected]

Cơ cấu điểm:

  • 50% quá trình: Chuyên cần 10%, BT cá nhân 20%, Tự luận nhóm 20%
  • 50% điểm thi cuối kỳ: đề đóng, tự luận, 4đ lý thuyết, 6đ bài tập.
  • Cột điểm nào <3đ => rớt

+ Day 1:

  • Phân chia nhóm 5 người. Đây là môn cuối học rất vắng nên nhớ fix nhóm cho mình trước.

+ Day 2:

  • Điểm danh ký tên từng buổi.

+ Day 3:

  • Nộp bài tập so sánh PMBOK 4 và 5

+ Day 4,5:

  • Nộp bài Project Charter đóng vai trò tư vấn và nhà đầu tư. Nhóm 2 người.

1 reply on “Nhật ký học quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương”