Nhật ký học quản trị marketing – Thầy Đinh Công Tiến

+ Day 1:

 • Môn này do thầy Đinh Công Tiến giảng dạy.
 • Bài tập quá trình: chọn 1 trong 2 hình thức (1/ thực hiện làm câu trắc nghiệm trên 286 thuật ngữ, bốc mỗi bạn làm 8 câu. 2/ thực hiện 1 bài luận có cơ sở lý thuyết nhóm gồm 3 người).
 • Cuối kỳ thi đề đóng.
 • Giải bài tập trăc nghiệm 96 câu bằng bút chì. buổi cuối cùng sửa để xem học có khác gì không.

+ Day 2:

 • Có một chút đổi trong việc làm bài quá trình. Vì theo hướng hướng nghiệp nên cần làm bài quá trình lập kế hoạch marketing cho 1 doanh nghiệp với sp nào đó.
 • doanh nghiệp bất kỳ không cần đơn vị làm việc.
 • sản phẩm trong cty có thật.
 • vì không thể khảo sát dữ liệu thứ cấp ở nội bộ công ty nên phải khảo sát khách hàng.
 • Mỗi ban trọng nhóm khoảng 10 bảng câu hỏi.
 • Báo cáo tốt cộng nhóm trưởng 1 điểm, không tốt trừ nhóm trưởng 1 điểm.

+ Day 3,4,5:

 • Thầy dạy về thương hiệu.
 • Bàn về thi cuối kỳ có 2 options:
 • opt 1: làm 8 câu trắc nghiệm về các thuật ngữ thầy cho trong 286 thuật ngữ. lưu ý thuật ngữ phải nằm ở câu hỏi, ko nằm ở câu trả lời, nếu nằm ở câu trả lời chỉ đc 0.5 điểm, không được có câu tất cả đều sai. 8 câu sẽ được 8 điểm, còn lại là điểm sáng tạo.
 • opt 2: làm 4 câu trắc nghiệm thôi, nhưng thêm 2 câu tự luận. đè cương tự luận gồm vài chục câu.
 • Thầy vẫn nhấn mạnh việc làm bài tập quá trình.
 • Tuần sau bắt đầu báo cáo. Mỗi buổi 4 nhóm, mỗi nhóm báo cáo khoảng 20 phút. Thầy sẽ kiểm tra các câu hỏi khảo sát từng người trong nhóm.

Học về thêm xây dựng Marketing Online miễn phí: Click Here