Nhật ký học quản trị tài chính – Cô Võ Thị Quý

+ Day 1:

 • Môn này học Cô Võ Thị Quý. Cô mong muốn lớp có thể học dựa trên tài liệu chính là cuốn tiếng anh: Financial Management Theory and Practice. Link Download: https://vneconomics.com/financial-management-theory-pratice-pdf-download/
 • Phần đánh giá: 20% kiểm tra đầu giờ vừa là điểm danh + 30% bài tập nhóm + 50% thi cuối kỳ
 • 20% kiểm tra đầu giờ trắc nghiệm bài học trước khi học hôm đó. Kết thúc mỗi buổi học Cô chỉ định chương tiếp theo học. Đi học muộn quá 30 phút xem như khỏi đi học vì điểm danh dựa trên bài học.
 • 30% bài tập nhóm gồm 4-5 thành viên thảo luận tình huống thực tế.
 • 50% thi cuối kỳ 120 phút, đề đóng nhưng được mang 1 ờ A4 chép tay.
 • Buổi đầu tiên học về lý thuyết cơ bản, các concept cần thiết.
 • Đọc chương 10 sách tiếng anh, buổi sau trắc nghiệm: The basics of capital budgeting

+ Day 2:

 • Cô điểm danh đầu buổi học.
 • Cô cho kiểm tra 10 câu trắc nghiệm bằng tiếng anh, các câu test này lấy ở tài liệu trắc nghiệm kèm theo sách tiếng anh. Đánh giá là rất khó.
 • Nên đọc trước sách tiếng việt nếu các bạn chưa có kiến thức về môn này.
 • Buổi sau chúng ta sẽ học chương 11. vẫn kiểm tra như cũ. các bạn đi nhớ mang theo máy tính bỏ túi.
 • Học theo phương thức Q&A, tránh việc dạy từng slide. Có nghĩa là bây giờ vừa phải đọc bài trước, vừa phải xem slide có gì hỏi không.
 • Focus vào làm bài tập.
 • Mua quyển tiếng việt ở nhà sách Lộc, đối diện trường đại học kinh tế. Giá khoảng 300k.

+ Day 3,4:

 • Các nhóm ngồi gần nhau thảo luận trao đổi, Cô trả lời.
 • Mỗi nhóm 5 bạn, phân từ đầu danh sách lớp xuống.
 • Khi xếp các bạn thì cô cũng điểm danh đồng thời.
 • Không kiểm tra trắc nghiệm như bình thường.
 • Các nhóm hỏi hoặc trả lời sẽ được note lại => nên phát biểu gì đó.
 • Cảm giác cô là người sống có chất, tuy rằng tôi chưa hiểu môn này lắm 😀

[email protected]