Categories
HỌC

Nhu cầu là gì? Ước muốn là gì? Yêu cầu là gì?

  • Nhu cầu (Needs): là trạng thái thiếu hụt 1 điều gì đó cần được thỏa mãn. Đây có thể là các yêu cầu thiết yếu (ăn, ở, mặc, đi lại, yêu thương…) hay các yếu cầu cao cấp (giáo dục, thể thao, giải trí, làm đẹp, tự hoàn thiện…)
  • Ước muốn (Wants): là hình thái cụ thể của nhu cầu do văn hóa/bản sắc mỗi người tạo nên. Nhu cầu chỉ chung, ước muốn chỉ riêng từ cá thể có nhu cầu theo bản sắc/văn hóa riêng. Ví dụ: AI cũng có nhu cầu ăn ở mặc nhưng ước muốn mỗi người là khác nhau.
  • Yêu cầu (Demand): Là ước muốn với khả năng thanh toán.

Đây là 3 khái niệm rất nền tảng của khoa học tiếp thị. các nhà tiếp thị cần:

  • Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
  • Sử dụng các công cụ tiếp thị để kích thích ước muốn và thúc đẩy cần dùng.

Ví dụ: Để đáp ứng một nhu cầu có nhiều sp/dv khác nhau. Khách hàng có nhu cầu làm đẹp có thể thông qua rất nhiều các ước muốn sau: quần áo, giày dép, làm đẹp, mỹ phẩm…

Về mặt thực tiễn thì một sp/dv có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc. VD điện thoại vừa là phương tiện liên lạc lại có thể thể hiện nhu cầu làm đẹp của người dùng. Vấn đề là xác định tỷ trọng nhu cầu trong sản phẩm mà hãng cung cấp điều này tạo chất lượng cho sp/dv => hình thành nên các sản phẩm nửa này nửa nọ, mỗi cái có 1 chút.

Nhưng trong một thị trường phát triển, nhu cầu được phân hóa, khách hàng được phân khúc, khách hàng cần những sp/dv có tính phân khúc, thể hiện cá tính, thể hiện cái tôi trong việc sử dụng sp/dv.