Nhu cầu về nhiều công nhân kĩ năng

Tổng thống Mĩ Obama đã ủng hộ cho dự luật được nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đề nghị để cải cách chính sách di trú quốc gia. Nói tại Las Vegas, Nevada, Obama hoan nghênh khuôn khổ di trú mà các nghị sĩ từ cả hai đảng đã đề nghị hôm thứ hai.

Khuôn khổ này làm dễ dàng cho việc có qui chế cư dân vĩnh viễn (thẻ xanh) cho sinh viên nước ngoài, người có được bằng tiến sĩ và thạc sĩ trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) từ các đại học của Mĩ. Theo dự luật này được các nghị sĩ đề nghị, visa H-1B (làm việc tạm thời) sẽ được tăng từ 65,000 mỗi năm lên 115,000, tuỳ theo điều kiện thị trường. Dự luật này cũng xoá bỏ hạn ngạch cho người tốt nghiệp có bằng chuyên sâu từ các đại học của Mĩ, và cho phép vợ hay chồng của những người mang visa H-1B vào làm việc, xoá bỏ hạn ngạch quốc gia cho thẻ xanh và tạo khả năng cho những người có visa được gia hạn mà không phải quay về nước họ, một qui trình thường lâu dài và tốn kém.

Đọc thêm  Lời khuyên cho học sinh trung học mới tốt nghiệp

Trong nhiều năm, thị trưởng New York Michael Bloomberg, đã thúc giục chính sách visa tốt hơn cho những công nhân nước ngoài có kĩ năng trong khu vực có nhu cầu cao như các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học) xem như một cách để cải tiến tính cạnh tranh của Mĩ trong nền kinh tế toàn cầu. Ông ấy kêu gọi nhiều visa vĩnh viễn hơn cho những người có kĩ năng và có giáo dục để ở lại và làm việc ở Mĩ.

Một cuộc điều tra của chính phủ được đưa ra năm ngoái chỉ ra rằng người Mĩ châu Á là nhóm có thu nhập cao nhất, giáo dục tốt nhất, và tăng trưởng nhanh nhất ở Mĩ. Họ được thoả mãn với cuộc sống của họ, với tài chính và phương hướng của đất nước nhiều hơn, và họ đặt nhiều giá trị vào hôn nhân, tư cách cha mẹ, làm việc chăm chỉ và thành công nghề nghiệp nhiều hơn những người Mĩ khác. Nhiều người tin luật di trú được đề nghị sẽ thiên về người châu Á vì nhiều người trong số họ đang học STEM trong đại học, các kĩ năng mà công nghiệp Mĩ cần.

Đọc thêm  Học hiệu quả

Một đại diện công nghiệp phần mềm hoan nghênh tin này: “Nếu nó được thông qua, chúng ta dứt khoát có thể thuê hàng trăm nghìn người tốt nghiệp nước ngoài về khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm và quản lí hệ thông tin lập tức đáp ứng cho nhu cầu khẩn thiết của chúng ta.”

 

—-English version—-

 

The need for more skilled workers

US President Obama has backed a bill proposal by a bipartisan group of senators to reform the nation’s immigration policy. Speaking in Las Vegas, Nevada, Obama hailed an immigration framework that senators from both parties proposed on Monday.

The framework makes it easier to give permanent residency (green card) to foreign students who obtain PhD and master degrees in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) from U.S. universities. Under the bill proposed by the senators, the H-1B (temporary working) visa will be increased from 65,000 each year to 115,000, depending on market conditions. The bill would also eliminate the quota for graduates with advanced degrees from US universities, and allow spouses of H-1B holders to work eliminate the national quotas for green cards and make it possible for visa holders to renew without returning to their home countries, an often lengthy and costly process.

Đọc thêm  Kĩ sư phần mềm và việc làm

For many years, New York Mayor Michael Bloomberg, have urged better visa policies for skilled foreign workers in high demand areas such as STEM (science, technology, engineering and math) fields as a way to improve U.S. competitiveness in the global economy. He called for more permanent visas for the skilled and educated to stay and work in the U.S.

A government survey released last year showed that Asian- Americans are the highest-income, best educated, and fastest growing group in the United States. They are more satisfied with their lives, finances and the direction of the country, and they place more value than other Americans on marriage, parenthood, hard work and career success. Many people believe the proposed immigration laws will favor Asians as many of them are studying STEM in college, the skills that U.S. industry needs.

A software industry representative hails the news: “If it passes, we can definitely hiring hundred thousand of foreign graduates in computer science, software engineering and information system management immediately to meet our urgent needs.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=346 (science-technology.vn)