Những việc làm nóng

Ngày nay, có nhiều người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Có nhiều người tốt nghiệp đại học vật lộn để có được việc làm ngay cả với mức lương tối thiểu mà chẳng liên quan gì tới giáo dục của họ. Nhưng có những ‘việc làm nóng” trả lương tốt mà không có người xin làm vì người tốt nghiệp không có kĩ năng cần thiết.

“Việc làm nóng” được định nghĩa là việc làm có nhu cầu cao hơn cung cấp. Phần lớn “việc làm nóng” cũng có lương cao hơn các việc làm khác vì sự khan hiếm của chúng. Theo các báo cáo thị trường, có mười “việc làm nóng” đang có nhu cầu cao trên toàn cầu. Bằng việc có những kĩ năng này, công nhân có thể đi và làm việc ở bất kì chỗ nào họ muốn. Lời khuyên của tôi là sinh viên đại học nên tập trung vào việc thu nhận các kĩ năng này để đảm bảo rằng họ sẽ có được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

1. Nhà khoa học dữ liệu

Đây là những người làm việc với mọi kiểu dữ liệu, cả có cấu trúc và phi cấu trúc, để thu lấy cái nhìn sâu có giá trị mà doanh nghiệp cần để duy trì ưu thế cạnh tranh. Nhà khoa học dữ liệu phân tích dữ liệu và dự đoán thông tin giúp cho cấp quản lí làm quyết định. Nhu cầu này được dẫn lái phần lớn bởi Dịch vụ tài chính, Quĩ Hedge Fund, công nghiệp ngân hàng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp dược, và công nghiệp chế tạo. Việc làm này yêu cầu ít nhất bằng thạc sĩ trong khoa học máy tính, toán học ứng dụng, hay thống kê, một số việc làm mức cao yêu cầu bằng tiến sĩ.

2. Kĩ sư phần mềm

Với thay đổi nhanh chóng của thị trường công nghệ, nhiều công ti đang dùng phương pháp Agile để tăng tốc độ của việc phát triển phần mềm. Có xu hướng gộp môi trường phát triển và vận hành vào một chỗ cố kết. Do đó, nhu cầu về kĩ sư phần mềm người hiểu toàn thể vòng đời phần mềm và có khả năng tích hợp ứng dụng phần mềm vào trong hệ thống doanh nghiệp là mấu chốt. Thay đổi từ “hướng lập trình” vốn hội tụ vào xây dựng phần mềm sang “hướng kĩ nghệ” hội tụ vào tích hợp phần mềm yêu cầu tài năng và kĩ năng nào đó mà không sẵn có trong nhiều đại học vào lúc này. Hiện thời, người tốt nghiệp kĩ sư phần mềm đang có nhu cầu cao trên khắp thế giới.

3. Chuyên gia an ninh tính toán

Do nhiều sự cố an ninh tính toán, nhiều công ti coi an ninh như mối bận tâm chính của họ. Với việc tăng sự công khai về các cuộc tấn công xi be, các hacker, virus, và phần mềm hại, có nhu cầu cao về những người chuyên môn trong an ninh tính toán. Sinh viên thường nghĩ rằng an ninh tính toán là lĩnh vực học tập tách rời, nhưng nó là bộ môn bên trong lĩnh vực máy tính. Phần lớn các việc làm yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm với đào tạo thêm về chứng nhận an ninh như CISO hay CCSK.

4. Nhà thống kê

Nhà thống kê là một trong những việc làm tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm qua. Trong khi dữ liệu lớn bao gồm nhiều thứ hơn là thống kê, vẫn còn khó phân tích và dự đoán bất kì cái gì nếu không có kĩ năng thống kê hay nhà thống kê có kĩ năng trên tổ dữ liệu lớn. Do ít sinh viên ghi danh  vào toán học ứng dụng trong những năm gần đây, có nhu cầu lớn về các nhà thống kê để làm việc như nhà khoa học dữ liệu, chuyên viên thống kế, và người phân tích thị trường. Phần lớn việc làm yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân trong toán ứng dụng, một số vị trí cao cấp yêu cầu bằng cao cấp như thạc sĩ hay tiến sĩ.

5. Người phát triển UX và UI

Với dịch chuyển chính từ máy để bàn sang di động, có nhu cầu tăng lên về người tốt nghiệp máy tính có kĩ năng trong phát triển UX và UI. UX nói tới thuật ngữ Thiết kế Kinh nghiệm người dùng. UI viết tắt cho thiết kế giao diện người dùng. Đây là qui trình cải tiến tính sử dụng, tính dễ dùng của thiết bị trong tương tác giữa khách hàng. Khi công nghệ mặc được và internet mọi thứ (IoT) tiếp tục tăng trưởng nhanh, đây là kĩ năng nóng mà khó lấp đầy. Phần lớn việc làm yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm.

6. Người quản lí chất lượng dữ liệu

Phần lớn các công ti đều dùng dữ liệu lớn trên trinh sát doanh nghiệp và phân tích dữ liệu. Có nhu cầu cao với những người thu thập các dữ liệu này và đảm bảo rằng dữ liệu là tốt vì sẽ không có giá trị cho cấp quản lí chừng nào dữ liệu còn không có tính toàn vẹn. Vai trò của người quản lí chất lượng dữ liệu là đảm bảo chất lượng của dữ liệu mà mọi người thu thập và đảm bảo rằng tổ dữ liệu lớn làm việc bên trong các khuôn khổ để cai quản dữ liệu đó. Phần lớn các việc làm đều yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm hay quản lí hệ thống thông tin.

7. Kiến trúc sư phần mềm

Với độ phức tạp tăng lên trong các dự án công nghệ, có nhu cầu lớn về kiến trúc sư phần mềm người có thể thiết kế và thực hiện giải pháp phức tạp. Vấn đề là đặc biệt cấp bách trong công nghiệp phần mềm vì nhiều người kĩ thuật không quen thuộc với vấn đề tích hợp giải quyết với các dự án lớn và phức tạp. Phần lớn việc làm đều yêu cầu bằng trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm và ít nhất năm tới mười năm kinh nghiệm.

8. Người quản lí dự án phần mềm

Ngày càng khó tuyển mộ người quản lí dự án phần mềm có kĩ năng. Phần lớn đào tạo kinh doanh trong quản lí đều không đề cập tới khu vực này của phần mềm vì quản lí dự án phần mềm là duy nhất và yêu cầu các kĩ năng khác những kĩ năng được dạy trong trường kinh doanh. Phần lớn việc làm đều yêu cầu bằng trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ thống thông tin.

9. Người phân tích kinh doanh

Khi công nghệ thông tin trở nên tràn ngập hơn trong các khu vực kinh doanh, ngân hàng và tài chính, nhiều người phân tích kinh doanh được cần để giúp cấp quản lí giải quyết với độ phức tạp của thị trường thay đổi. Phần lớn việc làm yêu cầu ít nhất bằng cử nhân trong quản lí hệ thống thông tin.

10. Người phân tích dữ liệu

Ngày nay phân tích dữ liệu là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Vì đây là lĩnh vực tương đối mới, không có nhiều người có kĩ năng này. Người phân tích dữ liệu là vị trí khởi điểm trong khu vực dữ liệu lớn, và phần lớn việc làm đều yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân trong khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm.

 

—English version—

 

Blog1867- The hot jobs

Today, there are many college graduates that cannot find a job. There are many college graduates struggle to obtain even a minimum wage job that has nothing to do with their education. But there are good paying “Hot jobs” without applicants because graduates do not have the necessary skills.

A “Hot job” is defined as the job in which demand is higher than supply. Most “Hot jobs” also have a higher salary than others because of their scarcity. According to market reports, there are ten “Hot jobs” that are in high demand globally. By having these skills, workers can travel and work anywhere they want. My advice is college students should focus on acquiring these skills to ensure that they will get a good job after graduate.

1. Data Scientists

These are the people who work with all types of data, both structured, and unstructured,  to gain the valuable insights that businesses need to maintain a competitive edge. Data scientists analyze data and predict information that helps management to make a decision. The demand is driven mostly by Financial Services, Hedge Fund, Banking industry, Software industry, Pharmaceutical industry, and Manufacturing industry. This job requires, at least, a Master degree in Computer Science; Applied Math, or Statistics, some high-level jobs require a Ph.D. degree.

2. Software Engineers

With the fast changing of the technology market, more companies are using the Agile method to accelerate the speed of software development. There is a trend to merge the Development and Operation environment into one cohesive place. Therefore, the need for software engineers who understand the entire software lifecycle and be able to integrate software applications into an enterprise system is critical. The change from “programming oriented” that focus on building software to “engineering oriented” that focus on integrating software requires certain talent and skills that are not available in many universities at this moment. Currently, software engineer graduates are in high demand all over the world.

3. Computing Security Specialists

Due to many computing security incidents, many companies consider security as their major concern. With growing publicity about cyber-attacks, hackers, virus, and malware, there is a high demand for people who specialize in computing security. Students often think that computing security is a separate field of study, but it is a discipline within the computer field. Most of the jobs require a bachelor degree in Computer Science, Software Engineering with additional training in security certification such as CISO or CCSK.

4. Statistician

Statistician one of the fastest-growing jobs in the past three years. While big data involves more than statistics, it is difficult to analyze and predicting anything without statistics skills or a skilled statistician on the Big data team. Due to fewer students enrolling in applied mathematics in recent years, there is a large demand for statisticians to work as a data scientist, actuary, and market analyst. Most jobs require at least a bachelor degree in applied mathematics, some advanced positions require an advanced degree such as Master or Ph.D.

5. UX and UI developers

With the major shift from desktop to mobile, there is an increased demand for computer graduates with skills in UX and UI development. UX refers to the term User Experience Design. UI stands for User Interface Design. These are the process of improving the usability, ease of use of a device in the interaction between the customers. As wearable technology and the internet of things (IoT) continue to grow fast, this is a hot skill that is difficult to fill. Most of the jobs require a Bachelor degree in Computer Science or Software Engineering.

6. Data Quality Manager

Most companies use big data on business intelligence and data analytics. There is a high demand for people who collect these data and makes sure that the data are good because there is no value to the management unless the data has integrity. The data quality manager’s role is to ensure the quality of data that people collected and to make sure that the big data team works within the frameworks to govern that data. Most of the jobs require a bachelor degree in Computer Science, Software Engineering or Information System Management.

7. Software Architect

With increasing complexity in technology projects, there is a greater demand for software architects who can design and implement a sophisticated solution. The issue is particularly acute in the software industry as many technical people are not familiar with integration issues dealing with large and complex projects. Most jobs require a degree in Computer Science, Software Engineering with at least five to ten years of experience.

8. Software Project Manager

It has become increasingly difficult to recruit skilled software project managers. Most of the business training in management failed to address the area of software as software project management is unique and requires different skills than those that taught in the business school. Most jobs require a degree in Computer Science, Software Engineering, Information Systems Management.

9. Business Analyst

As information technology become more prevalent in the Business, Banking, and Financing sectors, more Business analysts are needed to help management deal with the complexity of the changing market. Most Jobs require at least a Bachelor’s degree in Information System Management.

10. Data Analyst

Today data analysis is a fastest growing market. Since this is a relatively new field, there are not many people who have the skills. Data Analyst is the entry-level position in the Big Data sector, and most jobs require at least a Bachelor’s degree in Computer Science and Software Engineering.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4959 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.