Tài liệu và đề thi 10 môn học nghiệp vụ sư phạm dạy đại học cao đẳng

THỜI KHÓA BIỂU: DOWNLOAD

1 – LÝ LUẬN DẠY ĐẠI HỌC – PGS.TS – CÔ THÙY (Đại học Xã Hội Nhân Văn)

 • Tài liệu: Slide file cứng cô Photo cho lớp.
Đề thi khóa trước:
 1. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phụ thuộc và những yếu tố nào?
 2. Hãy vận dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các mức độ tư duy bậc cao, rèn luyện các kỹ năng và thái độ cho sinh viên qua một bài hoặc một nội dung dạy học trong 1 tiết theo hình thức đào tạo học chế tín chỉ

Câu hỏi cô Thùy cho trong bài học: (Noted by Minh Hiếu)

 1. Anh/ chị hiểu như thế nào về dạy học đại học? Sự khác nhau giữa dạy học ở phổ thông và dạy học ở đại học?
 2. Chúng ta gặp những khó khăn gì trong quá trình dạy đại học?
 3. Bạn hiểu ntn về dạy học hướng vào người học?
 4. Bạn hiểu ntn về dạy học hướng vào người Thầy?
 5. Phải chăng khi dạy học hướng vào người học thì vai trò của GV bị giảm
 6. dạy học có những nhiệm vụ gì? Phải chăng giáo viên chỉ cần dạy chữ, SV chỉ cần học chữ?
 7. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học ở ĐH hiện này?
 8. Tại sao chúng ta lại đề cập đến nhiều yếu tố khi bàn đến vấn đề dạy học?
 9. Bạn hiểu ntn về phương pháp dạy học
 10. Cơ sở lựa chọn phương pháp cho 1 bài giảng cụ thể
 11. giới thiệu về 1 phương pháp dạy học cụ thể.

2 – TÂM LÝ ĐẠI CƯƠNG – CÔ TỐ OANH (Đại học Công Nghiệp)

 • Cô cho photo tài liệu sách + Slide (Ko có file mềm)
 • Thi 50% trắc nghiệm, 50% tự luận.
 • Đánh giá chung: Môn này khó.
Câu hỏi trong bài (Noted by Minh Hiếu)
 1. Theo anh/ chị, tâm lý học có vai trò gì đối với giáo viên đặc biệt là đối với công tác dạy học?
 2. Vai trò của tâm lý học đối với dạy học và giáo viên?

3 – PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC – PGS.TS PHAN TRỌNG NGỌ (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

Câu hỏi thầy cho: Phân tích quy trình thiết kế chương trình đào tạo? Viết một chương trình dạy học theo kiểu truyền thống/module cho một môn học cụ thể (Noted by Minh Hiếu, Bảo Tuyên)

4 – TÂM LÝ DẠY HỌC – TS – CÔ TỐ OANH (Đại học Công Nghiệp)

Câu hỏi ôn tập:

 1. Đặc điểm tâm lý nổi bật của thanh niên sinh viên ở đơn vị anh chị công tác?
 2. Mô hình dạy học và vận dụng mô hình dạy học vào giảng dạy một bài học cụ thể?
 3. Phẩm chất và năng lực tạo nên uy tín của người giảng viên ở đơn vị anh chị công tác trong thời kỳ hội nhập hiện nay?

5 – KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC – TS HỒ VĂN LIÊN (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

 • Tài liệu Thầy gởi sau. Thầy Liên có cái đầu như sân bay.

Đề thi khóa trước: Hãy nêu các phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện nay. Theo anh chị phương pháp nào là phương pháp phù hợp nhất với bộ môn giảng dạy của mình, thuyết minh và cho ví dụ cụ thể.

Môn này thầy chưa gởi tài liệu cho lớp, đề thi xoay quanh các vấn đề đo lường, phân tích…. (Hiện tại môn này rất mơ hồ về đề thi và tài liệu)

6 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – TS Tống Xuân Tám (Đại học Sư Phạm HCM)

 • File thầy gởi anh Nghị Law
 • Download tài liệu tại: tongxuantam1979.blogspot.com

Câu hỏi ôn tập:

 1. Viết đề cương nghiên cứu khoa học? (Kevin noted)

 7 – GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – GS.TS VŨ GIA HIỀN (LÊ QUÝ ANH)

 1. Môn này dạy về sự khác biệt dạy học phổ thông, đại học, cao học ở Việt Nam và thế giới…

8 – SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC – TS TỐNG XUÂN TÁM (SP HCM)

 1. Học cách sử dụng Movie Marker, Mind Map, Power Point.

9 – GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG – TS PHẠM BÍCH THỦY

Tài liệu Slide cô gởi sau khi học xong.

Đề thi khóa trước: Hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển nhân cách của người học. Từ đó, rút ra kết luận sư phạm cần thiết trong công tác giáo dục, đào tạo.

2 Câu hỏi thi (Cô Thủy cho):

 1. Đánh giá câu thơ của Bác Hồ về nhân cách: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”
 2. (Pending…)

10 – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC – TS TỐNG XUÂN TÁM

 

 

TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC:

 1. TRUNG TÂM GỞI (11MB) – CÂU HỎI ĐỀ THI KHÓA TRƯỚC: DOWNLOAD
 2. THÙY AN HỌC NVSP KHÓA 6 CHIA SẺ (1MB): DOWNLOAD