Categories
Opinions STORY

Chuyện về người chuyển nước

Chuyện về người chuyển  nước

Hôm nay là chủ nhật nhưng còn một pending list dài chưa làm xong nhưng gặp 1 chuyện hay quá phải ghi nhớ lại, trong cuộc sống cần phải có 1 tấm lòng mà :)) còn cái pending list đó thì chiều nay try hard hơn vậy :))

Categories
Opinions

Đôi lúc chúng ta cũng phải chấp nhận chúng ta đã sai ở điểm mình sở trường nhất

Đôi lúc chúng ta cũng phải chấp nhận chúng ta đã sai ở điểm sở trường nhất

Thật ra không phải là “đôi lúc” phải dùng từ “nhiều lúc” đúng hơn, gần đây Kevin hay đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt và suy nghĩ không minh mẫn. Liệu có phải khi càng lớn tuổi con người ta lại càng dễ mắc phải những sai lầm kiểu cơ bản và dễ bị kinh nghiệm chi phối?

Categories
Opinions

Em phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng?

Em phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng?

Chiều nay ngồi vô tình lướt facebook thấy có một bài viết nêu câu hỏi của bạn một sinh viên năm 3 hỏi phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng. Kevin thấy điều này rất phổ biến và đây là một câu hỏi thực tế nhưng cũng đem lại nhiều suy nghĩ. Kevin muốn chia sẻ suy nghĩ của mình?

Categories
Opinions

Quan điểm về bằng cấp giữa Tây và Ta

Quan điểm về bằng cấp tiến sĩ giữa Tây và Ta

Categories
HỌC Opinions

Sách – Cội nguồn của hạnh phúc

Nếu muốn sống tốt thì hãy đọc nhiều sách

Categories
HỌC Opinions

Lý thuyết và thực tế

Lý thuyết và thực tế

Categories
Opinions

Thi cử ở Việt Nam

Thi cử ở Việt Nam

Categories
HỌC LÀM Opinions

Áp dụng lý thuyết vào thực tế ở Việt Nam

Lý do Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được

Categories
Opinions

Trình độ dân trí có được là từ đâu?

Trình độ dân trí có được là từ đâu?

Categories
HỌC Opinions

Học MBA, tôi được và mất những gì?

Học MBA, tôi được và mất những gì?