Categories
HỌC

Bài tập đầu tư tài chính buổi 1 thầy Ngô Quang Huân

Download Link: Mirror 1 | Mirror 2

Nguồn: Lớp cao học UEH Đêm 5 K22

[email protected]

Categories
HỌC

Sưu tập bài tập và bài giải lớp K22 Đêm 5 Thầy Ngô Quang Huân

Nguồn: Lớp cao học UEH Đêm 5 K22

 

Bài tập 2: Mirror 1Mirror 2

Bài tập 3: Mirror 1 | Mirror 2

 

[email protected]

Categories
HỌC

Bài tập và bài giải thi môn quản trị tài chính thầy Ngô Quang Huân

Bài tập thi môn QTTC

 Câu 1:

Hãy phân tích nội dung cơ bản của một chính sách tín dụng của doanh nghiệp. Thực trạng chính sách tín dụng của các DN VN hiệnnay? Khi thay đổi chính sách tín dụng tại VN cần cân nhắc đến những vấn đề chính yếu nào?

Câu 2:

Tình hình tài chính của công ty A có các số liệu chủ yếu được dự báo như sau:

Cơ cấu vốn tối ưu của công ty hiện tại với nợ là 40%

Doanh lợi ròng NPM là 7% b

Hiệu quả sdụng tổng tài sản là 1.8

Độ lệch chuẩn 15%

Cty đang xem xét 2 cơ hội đầu tư loại trừ nhau:

CH1:dự án có độ lệch chuẩn 24%, hệ số tương quan với công ty là – 0.5 với dòng tiền tệ hằng năm như sau:

Dự án Năm 0 1 2 3 4 5
1 NCFt -200 90 80 70 60 50

 

CH2: là một loại cổ phiếu phổ thông có cổ tức CP năm vừa qua là 12000đ, người ta dự báo cổ tức của cty sẽ tăng trưởng theo 3 gđoạn:

Gđ1 với tỷ lệ tăng trưởng 8% năm cho 2 năm đầu kể từ nay

Gđ2 với tỷ lệ tăng trưởng 12% năm cho 3 năm kế tiếp

Gđ3 với tỷ lệ tăng trưởng 7% năm cho c ác năm còn lại

Cp đang được chào bán với giá là 120000 đ

Hện số tương quan của dự án với công ty là 0.3 và độ lệch chuẩn của CP này là 18%

 1. Ycầu tính IRR của CH1, hệ số hoàn vốn của CH2?
 2. Nếu cả 2 CH có qui mô vốn như nhau và bằng 60% quy mô hiện tại của công ty thì công ty nên lựa chọn cơ hội đầu tư nào, tại sao?
 3. Sau khi lựa chọn cơ hội đầu tư , công ty nên điều chỉnh lại quy mô của mình và cơ hội đầu tư ntn để độ lệch chuẩn đạt giá trị tối thiểu. Tính hệ số hoàn vốn, và độ lệch chuẩn sau khi đã điều chỉnh.

Bài giải

Categories
HỌC

Đề thi quản trị tài chính thầy Ngô Quang Huân

 

Categories
IT SOFTWARE

So sánh các dịch vụ lưu trữ clouding

Các dịch vụ Dropbox, Sky Drive, google Driver, Ubuntu One… về dung lượng mỗi box, direct/hot link, đồng bộ….

Categories
HỌC

Đề thi quản trị nguồn nhân lực – Trần Kim Dung

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học K22 Ngày 2

Do PGD. TS Trần Thị Kim Dung giảng dạy.

Đề mở – 75 phút

Cho 1 bảng các KPI – Download bảng KPI: CLICK HERE

(Bảng số liệu Cô cho giống KPI ngân hàng, Nhưng ít hơn vài cái)

1/ Trong bảng KPI trên Anh chị hãy chọn KPI nào cho kỹ thuật, KPI nào cho kinh doanh?

2/ Từ những KPIs đã chọn được của 2 phòng trên. Hãy chỉ ra cách đánh giá các KPIs hiệu quả.

Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về nguồn nhân lực

Tổng hợp các bài về quản trị nguồn nhân lực – PGS TS Trần Kim Dung giảng dạy.

 1. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học – Cô Trần Kim Dung
 2. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH
 3. Tổng hợp tiểu luận quản trị nguồn nhân lực K22 Đêm 3 – Cô Trần Kim Dung
 4. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22
 5. Xây dựng KPI hiệu quả
 6. Giới thiệu về đo lường hiệu suất – KPI KRI và PI
 7. 4 nền tảng để phát triển KPI
 8. Bí quyết thiết lập KPIs trong 16 tuần
 9. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật
 10. Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
 11. Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính
 12. Một vài hình ảnh kỷ niệm kết thúc môn quản trị nguồn nhân lực lớp Cao học Đêm 3 K22 với Cô Trần Kim Dung

[email protected]

Categories
HỌC

Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Tổng hợp các đề cương phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng UEH

Khi tôi học môn PPNC dù biết chắc rằng đề thi sẽ ra là đề cương về 1 vấn đề nào đó (Thầy có nói trước là dạng đề).

Nhưng có một khó khăn là tìm đề cương thế nào chuẩn đề vào làm, tối thiểu là dạng hay khung sườn một bài chuẩn thế nào.

Hôm nay tôi xin chia sẽ bài giải của các bạn lớp Đêm 3 K22 về đề thi xây dựng đề cương về sự hài lòng khách hàng với ngân hàng X.

Tham khảo thêm đề: http://vneconomics.com/de-thi-phuong-phap-nghien-cuu-thay-dinh-thai-hoang/

Cảm ơn tất cả các Anh Chị share lại cho bài giải (Thật ra môn này tôi phải thi đến lần thứ 2 mới đậu :D)

Categories
HỌC

Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9

 1. Định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến NC và PPKH.
 2. Mô tả sự khác nhau giữa NC thực nghiệm và phi thực nghiệm.
 3. Phân biệt NC cơ bản và NC ứng dụng.
 4. Mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc
 5. Thế nào là một giả thuyết tốt?
 6. Kỹ thuật chọn mẫu xác suất và phi xác suất
 7. Lấy mẫu, cỡ mẫu, và sai số mẫu, khi nào sử dụng phương pháp lấy mẫu nào
 8. Các loại thang đo: phân biệt rõ
 9. Quá trình thu thập dữ liệu
 10. Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và định lượng, khi nào sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng
 11. Cách viết đề cương nghiên cứu: quan trọng, Cô nói xem lại đề cương nghiên cứu mà các nhóm đã làm.
 12. Nghiên cứu lý thuyết: viết gì trong phần nghiên cứu lý thuyết: như các khái niệm liên quan đến đề tài, các nghiên cứu trước, mối quan hệ giữa các khái niệm, các nghiên cứu với đề tài…
 13. Cách đánh giá một bài báo khoa học.

_ Theo như Cô Quý nói thì mỗi nhóm phải xem lại đề cương nhóm mình đã làm để hiểu rõ từng chi tiết. Học theo cách hiểu. Vì vậy, mỗi nhóm phải hết sức chú ý về đề cương của mỗi nhóm, và yêu cầu mỗi thành viên phải hiểu rõ để làm bài tốt.

_ Cô ra đề đóng, và mỗi lớp sẽ có 1 dạng đề khác nhau.

Categories
HỌC

Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH

Tổng hợp đề thi cao học phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý trường UEH (Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh).

ĐỀ 1: PPNC TRONG KINH DOANH K18 – CÔ QUÝ – ĐỀ MỞ – 120 PHÚT

ĐỀ THI MÔN PPNC trong KD & QT K18 cô Quý (ĐỀ MỞ – 120 phút)

1. Hãy trình bày một ví dụ về một lĩnh vực mà bạn quan tâm, một câu hỏi nghiên cứu có lquan đến lĩnh vực đó và một giả thuyết lquan đến NC đó.

2. Liệt kê 3 lời khuyên hữu ích khi viết cơ sở lý thuyết.

3. Tại sao việc tăng cỡ mẫu làm giảm sai số mẫu?

4. Tại sao khả năng khái quát hóa là điều mấu chốt của 1 NC thành công.

5. Hãy nêu 4 cách làm tăng độ tin cậy của thang đo.

6. Trình bày sự khác nhau giữa độ tin cậy và giá trị.

7. Cái gì tạo ra một bảng câu hỏi tốt?