10 cách tận hưởng cuộc sống tối đa

Các nhà khoa học tại Đại học Lon Don (Anh) cho rằng những người biết quý trọng cuộc sống sẽ sống lâu gấp 3 lần so với những người ít quý trọng nó. Nếu bạn muốn sống lâu hãy chắc chắn mình có 10 điều sau.

1. Có bạn tốt

2. Luôn nói “có”

3. Tham gia các cuộc thi để hạnh phúc

4. Nhìn mình bằng con mắt của người khác

5. Nỗ lực 100%

6. Có tiền bạc

7. Chấp nhận những điều nhỏ nhặt

8. Đặt kế hoạch cho tương lai

9. Hoàn thiện bản thân

10. Kiểm soát được mọi việc

Continue reading “10 cách tận hưởng cuộc sống tối đa”

7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:
  1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)
  2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
  3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
  4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
  5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
  6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  7. Các loại đồ thị (Graphs)

Continue reading “7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)”