Categories
HỌC

PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA VỚI NHÂN TỐ CHỈ CÓ 2 ITEMS

Có một vấn đề các bạn cũng hay hỏi khi chạy Cronbach’s alpha là khi nhân tố chỉ có 2 biến (2 câu hỏi) thì khi chạy kết quả sẽ như trong hình. Cột hệ số cronbach khi loại biến ko có số liệu. Đó là do khi chạy cronbach’s alpha SPSS đòi hỏi phải đưa ít nhất 2 biến vào chạy, trong TH này bạn ko thể loại biến nào nữa trong 2 biến này. Kí hiệu .a theo mình nghĩ là dạng “không xác định” nếu loại thêm biến. Gặp TH này nếu hệ số alpha tổng vẫn >0.6 thì các bạn vẫn giữ nhân tố này phân tích bình thường cho các bước sau nhé.

ref: MBA BK HCM

1 reply on “PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA VỚI NHÂN TỐ CHỈ CÓ 2 ITEMS”

Sau khi chạy EFA thì có 1 nhân tố có 2 biến. Mình đem chạy Cronbach Alpha lại để kiểm ra. Thì ra y như bạn. Nhưng Cronbach Alpha tổng bị âm. Thì mình có nên loại 2 biến đó đi không ?