Categories
HỌC

Phân tích đề cương là gì?

Nếu bạn đã từng giải phẫu một con cóc trong môn sinh học lớp 8, có thể hơi ác một chút, nhưng bạn có thể thấy được các bộ phận bên trong một con cóc, thấy cách mà chúng kết nối với nhau như thế nào. Tại sao tim lại có 2 ngăn, mà không phải là một?

Về cơ bản, hoạt động phân tích là hoạt động vượt xa sự mô tả chi tiết, biến những mô tả chi tiết thành những kiểm duyệt (examination) và giảng giải (explaination).

Bất kỳ một hoạt động phân tích nào cũng cần xem xét việc dữ liệu đã cung cáp có đủ độ sâu (depth), đủ rõ ràng (clarify), có khả năng thuyết phục độc giả (convince the reader), thậm chí cả những ý kiến không đồng ý với tác giả đề cương.

Ngoài ra phân tích cũng xem xét như một quá trình chia nhỏ (breaking) những chủ đề hay thực thể phức tạp thành những phần nhỏ hơn, từ đó có thể đưa ra các hiểu biết rõ ràng hơn về thực thể hay chủ đề ban đầu.

Phân tích là một phép kiểm tra và đánh giá có hệ thống dữ liệu hoặc thông tin, thông qua việc chia nhỏ thành phần của nó để làm lộ ra các mối quan hệ bên trong.

Một phép kiểm tra dữ liệu giúp hiểu được mối quan hệ nhân quả => cung cấp các thông tin cơ bản giúp đưa ra các problem solving hoặc decision making.

Sử dụng một số tư liệu từ: