Categories
HỌC

Phân tích dữ liệu định tính

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH
PHÂN LOẠI
– Phân nhóm và đặt tên cho các thuộc tính được tìm thấy trong các đơn vị dữ liệu
– Tên có thể là 1 vài từ hay cả đoạn văn
– Mang tính tạm thời, cho phép linh hoạt khi diễn giải
THU GỌN
– Tập hợp/ kết hợp những yếu tố/ thuộc tính lại với nhau
– Hướng đến hoàn thiện một số vấn đề cụ thể được tìm thấy trong tập dữ liệu
SO SÁNH
– Tìm sự giống/ khác nhau giữa những nhóm dữ liệu
– Dựa trên nguyên tắc suy luận logic từ tập dữ liệu
THUỘC TÍNH HÓA
– Thiết lập các thuộc tính cho những nhóm đã phân loại
TỔNG HỢP
– Xây dựng những giả thuyết từ việc phân tích, diễn dịch các dữ liệu
– Cần có mô hình diễn tả mối liên quan giữa các yếu tố phân tích
– Phân loại, thu gọn, so sánh, tổng hợp là cơ sở cho các hoạt động phân tích và nối kết những ý tưởng/ yếu tố
– Thuộc tính hóa hỗ trợ việc thu gọn và so sánh. Nó giúp phát triển các quan điểm, ý tưởng về quan hệ giữa các thuộc tính
TÁI LẬP (REPLICATION)
– Là quá trình thu thập và phân tích tương tự như các quá trình trước nhưng thực hiện ở các tình huống/ bối cảnh khác
– Phát triển tạm thời các kết luận qua việc phân loại, cấu trúc và các quan điểm đã tiếp nhận từ khám phá trước
ĐÚC KẾT
– Cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra kết luận (phân loại, cấu trúc, đề nghị, quan điểm) để tích lũy lại thành kinh nghiệm.
(st)

1 reply on “Phân tích dữ liệu định tính”