Categories
CHƠI IT

Phím tắt của Black Berry 9900

1/ Soạn thảo văn bản

 • Space 1 lần là dấu @, 2 lần là dấu chấm (lợi ích khi gõ email)
 • Viết hoa: bấm giữ phím cần chữ hoa.
 • Bật Caplock: Giữ ALT + SHIFT phải
 • Tắt Caplock: Bấm SHIFT trái hoặc phải.
 • Bật Numlock: Bấm ALT + SHIFT trái
 • Tắt Numlock: Bấm SHIFT trái hoặc phải.

2/ Phím tắt đa phương tiện:

 • Tạm dừng âm thanh hoặc phim: Phím cứng ở hông
 • Next: bấm và giữ phím tăng âm lượng

3/ Phím tắt hệ thống:

 • Xem phiên bản máy: Alt + shift trái + H
 • Alt + Cap + Del: reboot máy
 • Alt + Enter: Đổi input language
 • Cap + Q: tắt chương trình mobipocker
 • Alt + L + G + L +G: nhật ký
 • Nhấn giữ chùm dâu hoặc Alt + Escape: switch application
 • Nhấn giữ phím Q: Chuyển giữa chế độ rung và normal

4/ Phím tắt cho email hoặc tin nhắn

 • T: Di chuyển lên TOP
 • B: Di chuyển xuống BOT

5/ Phím tắt 1 phím

 • T: Tasks
 • U: Máy tính
 • O: Options
 • P: Danh sách cuộc gọi
 • A: Danh bạ
 • R: Chơi caro nếu cài
 • S: Search
 • D: Memo pad
 • Giữ A: Khóa bàn phím
 • Giữ K: Khóa bàn phím + Bật password
 • L: Calendar
 • B: Browser
 • N: Mở BBM
 • M: Mail