Categories
HỌC

Phương pháp tư duy thầy Huỳnh Thanh Tú – Nghệ Thuật Lãnh Đạo

   Phương pháp tư duy trong ra quyết định – Thầy Huỳnh Thanh Tú

Bộ Môn: Nghệ Thuật Lãnh Đạo (LM)

Noted by: Kevin ([email protected]) – UEH K22 Đ3

                                         1. Phân tích vđ(Xđ chủ thể, khách thể chính, các khách thể phụ)

PP Tư Duy = Suy nghĩ + 2. Đánh giá vấn đề (Vấn đề này là Đúng hay Sai? Ở đâu?)

                                          3. Suy luận (Phán đoán)

* Nguyên tắc đánh giá vấn đề:

 1. Chân thành, chân tình: xuất phát từ tấm lòng.

 2. Tiên trách kỷ, hậu không trách nhân.

 3. Thích nghi, hòa đồng.

* Suy luận (Phán đoán):

 1. Khách thể muốn gì?

 2. Biết người biết ta để dung hòa các mối quan hệ.

CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP:

B1: Xác định chủ thể khách thể

 • Chủ thể:

 • Khách thể chính:

 • Khách thể phụ:

B2: Đánh giá vấn đề trong tình huống

 • Vấn đề trong tình huống là: …

 • Chủ thể: Đang mắc lỗi gì? chưa thực hiện tốt công việc gì?

B3: Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề

 • Khách thể muốn gì?

 • Nhu cầu của họ là gì?

Lưu ý giải quyết vấn đề xuất phát từ sự chân thành, từ tấm lòng là nguyên tắc sự bền vững mối quan hệ => Win Win method.

B4: Đưa ra giải pháp

 1. Sử dụng phong cách lãnh đạo: Độc đoán, dân chủ, tự do => giải quyết vấn đề.

 2. Sử dụng quyền lực: Vị trí, cá nhân, chính trị (liên kết) => giải quyết vđ.

 3. Động viên thuyết phục: Sử dụng tháp Maslow: căn bản, an toàn, xã hội, tôn trọng, sự thể hiện mình.

Chúc thành công!

[email protected]

Reference: Tham khảo bài giảng của thầy Huỳnh Thanh Tú.

1 reply on “Phương pháp tư duy thầy Huỳnh Thanh Tú – Nghệ Thuật Lãnh Đạo”