Categories
CHƠI PHOTO

PTIT D06TH Giao lưu bắn súng sơn 05/2014

Buổi bắn súng sơn diễn ra tại Thủ Đức rất vui với 2 rounds 😀 Hình ảnh tụ tập chụp giao lưu trước khi ra trận 😀

 

Tấm này gà Hùng bịt mặt 😀 lúc sau bảo bỏ mới bỏ ra 😀

Lớp D06THA1 rất vui,

Kevin

[email protected]