Categories
HỌC Uncategorized

Tổng hợp các bài về quản trị chất lượng

 1. 7 Công cụ cải tiến chất lượng
 2. Phân tích thực trạng và giải pháp cải tiến chất lượng tại CT Group
 3. Quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Lữ Gia
 4. Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?
 5. Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
 6. Tiêu chuẩn ISO 27001 là gì?
 7. HACCP là gì?
 8. Tổng hợp đề thi quản trị chất lượng cao học UEH – Cô Ngô Thị Ánh
 9. Đề thi quản trị chất lượng Khóa K22 D3 – MBA UEH
 10. Đề thi quản trị chất lượng lớp Đêm 5 K22 cô Ngô Thị Ánh
 11. Giải đề thi quản trị chất lượng MBA UEH – 4 câu lý thuyết + 2 bài tập quản trị chất lượng
 12. Tổng hợp tiểu luận quản trị chất lượng cao học K22 Đêm 3 – TS. Ngô Thị Ánh