5 quy tắc cơ bản của Marketing để quản lý những điểm nhạy cảm

Mặc dù những quy tắc cơ bản của marketing là không thay đổi, thế giới marketing ngày nay thì lại khác. Từ sự phong phú của các kênh cho đến sự quá tải nội dung hay sự thiếu hụt những quy trình có thể chuẩn hóa, marketing đã trở nên hỗn độn một cách nhanh chóng.

5 quy tắc cơ bản của Marketing để quản lý những điểm nhạy cảm

Mặc dù những quy tắc cơ bản của marketing là không thay đổi, thế giới marketing ngày nay thì lại khác. Từ sự phong phú của các kênh cho đến sự quá tải nội dung hay sự thiếu hụt những quy trình có thể chuẩn hóa, marketing đã trở nên hỗn độn một cách nhanh chóng.

Chúng tôi cho rằng để quản lý điểm nhạy cảm của marketing cần tự động hóa những hoạt động marketing và tập trung vào 5 quy tắc cơ bản của marketing: lập kế hoạch, chi tiêu, sáng tạo, phân phối và thực hiện.

1.Lập kế hoạch: tạo ra một kế hoạch marketing thống nhất và khả thi

Những chiến lược marketing tốt nhất bắt đầu với những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, cái mà được kết nối với những mục tiêu tổng thể của tổ chức. Lập kế hoạch một cách rõ ràng cho phép các marketer:

-Đưa những kết quả phù hợp với thực tế nhất

-Chứng minh vai trò và trách nhiệm của marketing

-Thực hiện nhiều chiến dịch hơn

-Tăng thị phần

-Tối đa hóa thu nhập

2.Chi tiêu: Hiểu được ngân sách marketing của bạn tốt hơn

Tạo ra mội ngân sách tập trung hoàn toàn giúp cho các marketer hiểu tốt hơn ảnh hưởng của việc chi tiêu marketing của họ. Bởi việc hiểu được ngân sách của họ tốt hơn thông qua tăng tính rõ ràng, các marketer có thể:

-Có được dữ liệu về ngân sách kịp thời

-Gắn kết giữa ngân sách và chi tiêu marketing

-Có được góc nhìn ngân sách toàn cầu

-Dễ dàng tái sử dụng lại kế hoạch ngân sách marketing

3.Sáng tạo: phảt triển nhiều nội dung hơn, nhanh hơn.

Khi sự sáng tạo mà có ý nghĩa, gắn kết, và nội dung phục vụ cho thị trường nhanh hơn, các marketer có thế hiểu được dòng chảy của vận động Marketing và những hoạt động nào là đơn giản mà hiệu quả. Tinh gọn các quy trình sáng tạo giúp cho các marketer:

-Rảnh rỗi để tạo ra nhiều nội dung hơn

-Tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp cận với tốc độ nhanh tới thị trường

-Làm ngắn lại thời gian thông qua của các nhà quản trị cấp cao với các hoạt động Marketing

-Đảm bảo tính nhất quán và gắn với thương hiệu

4.Phân phối

Những đối tác ở địa phương có thể là cánh tay nối dài của các  marketer, nhưng thật là quan trọng để đảm bảo việc tạo những thông điệp từ những đối tác này là nhất quán với thương hiệu mẹ và phải bảo tồn được sự nguyên bản của thông điệp. Việc kết nối các nguồn lực với những agency và những đối tác để phân phối một trải nghiệm khách hàng địa phương mang tính kết nối nhiều hơn với thương hiệu và giúp các nhà marketing suy nghĩ về phía trước (nghĩ tới khách hàng), các marketer hiện đại:

-Luôn đưa ra một trải nghiệm thương hiệu nhất quán

-Phóng đại tiếng nói marketing đến nhiều đối tượng mục tiêu

-Làm việc và gắn kết những đối tác có giá trị

-Tăng lợi nhuận trên ngân sách marketing

-Tạo ra sự dẫn đầu và doanh thu

5.Thực thi

Chứng minh bằng ROI là cách ưu tiên hàng đầu của danh sách việc cần làm của mỗi marketer. Và nó cũng là ở vị trí hàng đầu của danh sách “những thử thách lớn nhất”. Để đảm bảo – và chứng minh – các chiến dịch là đang tạo ra những kết quả mong đợi, các marketer phải có khả năng:

-Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

-Tạo ra những báo cáo chính xác và thường xuyên

-Đạt được những insight thực

-Thúc đẩy những kết quả kịp thời

Những thử thách lớn nhất nào mà bạn đang đối mặt trong việc tự động hóa những nỗ lực marketing của bạn.

http://bit.ly/2g2SW32

 

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply