Rủi ro trong đầu tư

Những thử nghiệm này chỉ ra rằng các nhà đầu tư và nhà quản lý ứng xử trong thụ trường đi xuống khác với trong thị trường đi lên, điều này có thể giải thích tại sao những người có lời trong giai đoạn sớm của thời kỳ bong bóng lại tiếp tục đầu tư vào những chứng khoán này, thậm chí khi giá của chúng còn cao hơn

Rủi ro trong đầu tư

Nếu bạn hỏi một nhà đầu tư trung bình rằng anh ta sẽ nhận được $500 chắc chắn hay tung một đồng xu và nhận được $1000 nếu mặt phải xuất hiện và không có gì cả nếu mặt trái xuất hiện, hầu hết sẽ thích nhận $500 chắc chắn hơn, điều đó thể hiện thái độ không thích rủi ro. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi cùng một người đó liệu anh ta thích trả $500 chắc chắn hơn hay tung một đồng xu và trả $1000 nếu mặt phải xuất hiện và không trả gì cả nếu mặt trái xuất hiện, hầu hết cho biết rằng họ thích tung đồng xu hơn. Những nghiên cứu khác cho thấy rằng sự sẵn sàng mạo hiểm (chấp nhận rủi ro trong đầu tư) của mọi người phụ thuộc vào những kết quả gần đây. Những người đánh bạc thắng có khuynh hướng nhận thêm nhiều rủi ro trong đầu tư, trong khi những người thua có khuynh hướng cẩn trọng hơn.

rủi ro trong đầu tư
Rủi ro hay không rủi ro

Những thử nghiệm này chỉ ra rằng các nhà đầu tư và nhà quản lý ứng xử trong thụ trường đi xuống khác với trong thị trường đi lên, điều này có thể giải thích tại sao những người có lời trong giai đoạn sớm của thời kỳ bong bóng lại tiếp tục đầu tư vào những chứng khoán này, thậm chí khi giá của chúng còn cao hơn. Các chứng cứ khác cho thấy rằng các cá nhân có khuynh hướng đánh giá quá cao khả năng thực sự của họ. Chẳng hạn như, một số lượng lớn chúng ta (lên đến 90% trong các cuộc nghiên cứu) tin rằng chúng ta có khả năng xoay xở trên trung bình hay khả năng quan hệ trên trung bình. Barberies và Thaler cho rằng:

Thái độ quá tự tin có thể một phần xuất phát từ hai xu hướng khác nhau, xu hướng tự quy kết (seft – attribution bias) và xu hướng nhận thức muộn (hinsight bias). Xu hướng tự quy kết đề cập đến khuynh hướng mọi người quy bất kỳ thành công nào họ có được trong các hoạt động là do chính năng lực của họ, trong khi đó gán mọi thất bại la do xui xẻo, hơn là do thiếu năng lực. Thực hiện việc này lập đi lập lại sẽ đưa mọi người đến một kết luận vui vẻ nhưng sai lầm rằng họ rất tài giỏi. Chẳng hạn như, các nhà đầu tư có thể trở nên quá tự tin sau một vài quý đầu tư thành công. Xu hướng nhận thức muộn là khuynh hướng mọi người tin tưởng, sau khi một sự kiện xảy ra, rằng họ đã dự đoán nó trước khi nó xảy ra. Nếu mọi người tin rằng họ có thể đã dự đoán những việc đã xảy ra trong quá khứ tốt hơn khả năng thực sự của họ, họ cũng có thể tin rằng họ có thể dự đoán tương lai tốt hơn khả năng thực sự của họ.

Những nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Ulrike Malmendier của trường Stanford và Geoffrey Tate của trường Wharton chỉ ra rằng quá tự tin khiến các nhà quản lý tài chính đánh giá quá cao khả năng của họ và chất lượng của các dự án. Kết quả này có thể giải thích tại sao rất nhiều dự án của các công ty không đạt kết quả tốt như những kỳ vọng đã được công bố của họ.
(Trích sách “Quản trị tài chính” Eugene F.Brigham, Joel F.Houston, Đại học Florida)

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply