Categories
HỌC

So sánh thẻ trả trước và thẻ ghi nợ ACB

Debit vs Prepaid

– Thẻ trả trước (Prepaid): Sử dụng số tiền khách hàng nạp vào thẻ để giao dịch. Khách hàng không cần chứng minh tài chính và mở tài khoản để sở hữu thẻ trả trước. Không bắt buộc phải có số dư trong thẻ-> có thể tiêu hết tiền trong TK

– Thẻ ghi nợ (Debit): Sử dụng số dư tài khoản tiền gửi của chính Khách hàng để giao dịch. Khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng trước khi đăng ký thẻ ghi nợ. Vì khi giao dịch N.H sẽ trừ trực tiếp trên TK tiền gửi. Bắt buộc trong TK phải còn số dư mà N.H đã quy định