Categories
IT SOFTWARE

So sánh các dịch vụ lưu trữ clouding

Các dịch vụ Dropbox, Sky Drive, google Driver, Ubuntu One… về dung lượng mỗi box, direct/hot link, đồng bộ….