Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về SPSS

(Bài tổng hợp từ nhóm MBA BK HCM. Kevin xin note để học hỏi dần 😀 )

1/ TỔNG QUAN VỀ SPSS

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SPSS
 2. 3 chương trình xử lý và phân tích thống kê
 3. 4 tính năng chính của SPSS
 4. Quy trình nghiên cứu cơ bản cho một đề tài luận văn NGHIÊN CỨU
 5. 7 bước cơ bản thực hiện 1 luận văn định lượng
 6. CÁCH IMPORT DATA TỪ EXCEL VÀO SPSS

2- DỮ LIỆU VÀ THANG ĐO TRONG SPSS

 1. Phân loại dữ liệu: định tính và định lượng
 2. Dữ liệu thứ cấp
 3. Phân tích dữ liệu định tính
 4. Các loại thang đo
 5. Thang đo đa biến
 6. Ý nghĩa giá trị trung bình trong thang đo khoảng

3- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 1. Nghiên cứu định tính và định lượng
 2. Tổng quát về nghiên cứu định tính
 3. Kỹ thuật phỏng vấn sâu
 4. Kỹ thuật thảo luận nhóm (focus group discussion)

4- CÁC VẤN ĐỀ VỀ MẪU

 1. Cách chọn mẫu trong nghiên cứu marketing
 2. Hiểu lầm về cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học

5- TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH (ĐƠN BIẾN, NHỊ BIẾN, ĐA BIẾN)

 1. Phân tích đơn biến
 2. Phân tích nhị biến
 3. Phân tích đa biến
 4. Phân tích đa biến – Các phương pháp phân tích phụ thuộc

6- ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

 1. Đánh giá độ tin cậy thang đo
 2. Phân tích cronbach’s alpha với nhân tố có 2 items
 3. Trường hợp hệ số cronbach’s alpha tổng quá lớn (>0.95)
 4. Hệ số tương quan biến – tổng và hệ số cronbach’s alpha khi delete biến

7- PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ

 1. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA
 2. Kiểm tra Giá trị hội tụ và Giá trị phân biệt
 3. EFA trước hay cronbach’s alpha trước
 4. Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO
 5. Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”
 6. FACTOR LOADING trong Phân tích nhân tố khám phá EFA
 7. Phân tích nhân tố khám phá EFA vs Phân tích nhân tố khẳng định CFA

8- NHÂN SỐ ĐẠI DIỆN

 1. Cách tính nhân số đại diện cho nhân tố

9- PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

 1. Hồi quy vs tương quan
 2. Phân tích tương quan Pearson

10- PHÂN TÍCH HỒI QUY

 1. Ý nghĩa R bình phương (hiệu chỉnh)
 2. Độ phù hợp của mô hình hồi quy binary logistic
 3. Vấn đề đa cộng tuyến (Multicolinearity)
 4. So sánh phân tích ANOVA, hồi quy đa biến, hồi quy binary logistic

11- PHÂN TÍCH ANOVA

 1. Kiểm định trung bình tổng thể
 2. Phân tích phương sai một yếu tố ANOVA

12- CÁC NỘI DUNG KHÁC

 1. Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đề tài luận văn nghiên cứu