Steve Jobs

Với cái chết của Steve Jobs, phần lớn báo chí đều có lời cáo phó dài, các bài tiểu luận cá nhân và câu chuyện kinh doanh về con người đã làm thay đổi thế giới. Steve Jobs đã làm bản thân mình nổi bật so với những nhà lãnh đạo khác vì “phong cách cá nhân” của ông ấy mà không mấy người biết tới. Ông ấy không thích nói nhiều, ngoại trừ vài câu ngắn và trong bài nói ông ấy đã nói cho sinh viên tại Đại học Stanford. Tôi đã thu thập vài câu ngắn của ông ấy mà bạn có thể thấy thích thú:

“Tôi có viễn kiến rằng nếu chúng ta có thể xây dựng máy tính nhỏ, chúng ta có thể để nó trong mọi hộ gia đình trên thế giới.”

“Chúng tôi đi tới Atari và nói: “Chúng tôi đã tạo ra một thứ đáng ngạc nhiên này, mặc dầu được xây dựng bằng một số bộ phận của các ông, và các ông nghĩ gì về cấp ngân quĩ cho chúng tôi? Hoặc là chúng trao nó cho các ông, chúng tôi chỉ muốn nó được làm ra. Trả cho chúng tôi một số lương, chúng tôi sẽ tới làm việc cho các ông.” Và họ nói: “Các anh ngu, chẳng ai muốn có máy tính ở nhà họ.” Thế là chúng tôi đi sang HP, và họ nói: “Chúng tôi không cần người như các anh. Các anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học.”

“Tôi đáng giá trên $1 triệu đô la khi tôi 23 tuổi, và $10 triệu khi tôi 24 tuổi, và trên $100 triệu khi tôi 25 tuổi, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi chưa bao giờ làm ra cái gì vì tiền. Tôi yêu điều tôi làm.”

“Bill Gates sẽ là anh chàng tốt hơn, nếu anh ta khám phá “cái gì đó” và đi sang Ấn Độ để tìm chứng ngộ khi anh ta còn trẻ.”

“Tại sao một người có tài như anh lại muốn dành phần còn lại cuộc đời anh để đi bán nước đường và kẹo ngọt cho trẻ con? Sao anh không tham gia cùng tôi và làm thay đổi thế giới?”

“Kĩ thuật là không đủ, bạn cần biết về doanh nghiệp nữa. Không có nó, những điều xấu có thể xảy ra.”

“Tôi cảm thấy giống ai đó thọc vào dạ dầy tôi … tôi mới chỉ 30 tuổi và tôi muốn có cơ hội tiếp tục sáng tạo mọi thứ. Tôi biết rằng tôi đã có ít nhất một thiết kế máy tính lớn hơn trong tôi. Nhưng Apple không cho tôi cơ hội làm việc đó. Họ đã sa thải tôi.”

“Tôi đã không thấy điều đó, nhưng sự việc lại hoá ra là bị sa thải khỏi Apple là điều tốt nhất mà đã từng có thể xảy ra cho tôi. Sự nặng nề của thành công đã được thay thế bằng sự nhẹ nhàng của việc là người bắt đầu một lần nữa. Nó cho phép tôi đi vào thời kì sáng tạo nhất của đời tôi.”

“Tôi là người duy nhất mà tôi biết đã mất cả tỉ đô là trong một năm. Điều đó thực sự xây dựng nên tính cách của tôi.”

Đọc thêm  Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

“Tôi có một kế hoạch có thể cứu Apple nhưng không ai nghe tôi. Apple có tài sản mênh mông và tôi tin không có chú ý nào đó, công ti có thể chết.”

“Máy tính cá nhân đã qua rồi. Xong rồi. Kết thúc rồi. Microsoft đã thắng một thời gian dài trước đây.”

“Khi bạn phạm phải sai lầm, điều tốt nhất là thừa nhận chúng một cách nhanh chóng, và tiếp tục với việc cải tiến phát kiến của bạn.”

“Phát kiến phân biệt giữa người lãnh đạo và người theo sau.”

“Phát kiến không liên quan gì tới bạn tiêu bao nhiêu đô la. Khi Apple tạo ra Mac, IBM đã tiêu ít nhất 100 lần hơn vào nghiên cứu. Vấn đề không phải là về tiền. Vấn đề là về những người bạn có, cách họ được lãnh đạo, và họ yêu việc của họ bao nhiêu.”

“Với hầu hết mọi người, thiết kế nghĩa là vẻ bên ngoài, mĩ phẩm. Nó là trang điểm như vải màn hay tràng kỉ. Nhưng với tôi, thiết kế là linh hồn của sáng tạo nhân tạo, diễn đạt bản thân nó ở các tầng bên ngoài hơn của sản phẩm hay dịch vụ.”

“Khi tôi thuê ai đó, năng lực là chìa khoá. Họ phải thực sự thông minh. Nhưng vấn đề thực với tôi là họ có rơi vào tình yêu với Apple không? Bởi vì nếu họ rơi vào tình yêu với Apple, mọi thứ khác sẽ tự chăm nom cho nó. Nếu họ có đam mê về cái gì họ sẽ làm. Họ sẽ muốn làm điều tốt nhất cho Apple, không phải là điều tốt nhất cho họ hay điều tốt nhất cho Steve Jobs, hay cho bất kì ai khác.”

“Những người đang làm việc là lực chuyển động đằng sau Apple. Việc của tôi là tạo ra không gian cho họ để cho họ có thể làm điều họ yêu thích và gạt đi phần còn lại của sao lãng.”

“Việc của tôi không phải là tốt với mọi người. Việc của tôi là nhận những người chúng tôi có và thúc đẩy họ và làm cho họ tốt hơn.”

“Bạn không thể chỉ hỏi khách hàng điều họ muốn và rồi cố gắng trao cái đó cho họ. Đến lúc bạn làm cho nó được xây dựng ra, họ sẽ muốn cái gì đó mới.”

“Bạn không thể làm cùng một thứ lặp đi lặp lại mãi. Bạn phải khao khát cái gì đó mới. Có tính sáng tạo.”

“Gần như mọi thứ, lòng tự hào, nỗi sợ, bối rối, thắng, thua, thành công, thất bại sẽ nhạt nhoà đi trong đối diện với cái chết, chỉ để lại cái gì thực sự là quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất để tránh cái bẫy nghĩ về bản thân mình hay về tôi có gì đó để mất. Không có lí do để không đi theo trái tim bạn. Cứ khao khát, cứ dại khờ.”

“Kết nối các chấm  và đi theo giấc mơ của bạn.”

“Thời gian của bạn có hạn thôi cho nên đừng phí hoài nó vào cái gì đó khác. Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm lấn át đi tiếng nói bên trong của bạn. Có dũng cảm đi theo trái tim và trực giác của bạn vì chúng biết điều bạn thực sự muốn trở thành. Mọi thứ khác là không quan trọng. Đi theo đam mê của bạn đi.”

Đọc thêm  Tổ tốt

“Chúng ta không có cơ hội để làm nhiều điều, cho nên mọi người nên thực sự xuất sắc. Bởi vì đây là cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống là ngắn ngủi, và thế rồi bạn chết. Và tất cả chúng ta phải chọn điều có liên quan tới cuộc sống của chúng ta. Cho nên tốt hơn cả là phải rất tốt. Tốt hơn cả là xứng đáng với nó.”

“Là người giầu nhất trong nghĩa địa không làm tôi bận tâm. Lên giường ban đêm và biết rằng mình đang làm cái gì đó kì diệu. Đó là điều thành vấn đề với tôi.”

 

—-English version—-

 

Steve Jobs

With the dead of Steve Jobs, most newspapers have lengthy obituaries, personal essays and business stories about the man who changed the world. Steve Jobs has distinguished himself from other leaders because of his “personal style” that not many people know. He did not like to talk much, except a few short sentences and in the speech that he gave to students at StanfordUniversity. I have collected some of his short sentences that you may find interesting:

“I have a vision that if we can build a small computer, we can put it in every household in the world”

“We went to Atari and said: “We have created this amazing thing, even built with some of your parts, and what do you think about funding us? Or we give it to you, we just want to have it built. Pay us some salary, we will come to work for you. And they said: “You are foolish, nobody want to have a computer in their home”. So we went to HP, and they said: “We do not need people like you. You have not even graduate from college yet.”

“I was worth over $1 million dollars when I was 23, and over $10 million when I was 24, and over $100 million when I was 25, but it was not that important because I never did it for the money. I love what I do.”

“Bill Gates would be a better guy, if he smoke “something” and go to India to search for enlightenment when he was younger”

“Why a talented person like you want to spend the rest of your life selling sugared water and sweet candies to children? Why don’t you join me and change the world?”

“Technical is not enough, you need to know about the business too. Without it, bad things can happen”.

“I feel like somebody just punched me in the stomach … I am only 30 years old and I want to have a chance to continue to create things. I know that I have got at least one more great computer design in me. But Apple is not going to give me a chance to do that. They fired me”.

“I did not see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It allow me to enter the most creative period of my life.”

“I am the only person that I know who lost a billion dollars in one year. It really build my character.”

Đọc thêm  Lời khuyên cho năm mới – 2

“I have a plan that could rescue Apple but nobody there will listen to me. Apple has some tremendous assets and I believe without some attention, the company could die”.

“The personal computer wars are over. Done. Finished. Microsoft won a long time ago.”

“When you make mistake, it is best to admit them quickly, and get on with improving your innovations.”

“Innovation distinguishes between a leader and a follower”

“Innovation has nothing to do with how much dollars you spend. When Apple create the Mac, IBM was spending at least 100 times more on research. It is not about the money. It is about the people that you have, how they are led, and how much they love their jobs”.

“To most people, design means veneer, cosmetic. It is decorating like the fabric of the curtains or the sofa. But to me, design is the soul of a human-made creation that expressing itself in the outer layers of the product or service.”

“When I hire someone, competence is the key. They have to be really smart. But the real issue for me is are they going to fall in love with Apple? Because if they fall in love with Apple, everything else will take care of itself. If they have passion for what they do. They will want to do what is best for Apple, not what is best for them or what is best for Steve Jobs, or anybody else.”

“The people who are doing the work are the moving force behind Apple. My job is to create space for them so they can do what they love and clear out the rest of distraction away”

“My job is not to be nice with people. My job is to take these people we have and push them and make them better”

“You cannot just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they will want something new.”

“You cannot do the same thing over and over again. You must be hungry for something new. Be creative”

“Almost everything, pride, fear, embarrassment, winning, losing, success, failure will fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way to avoid the trap of thinking about myself or about I have something to lose. There is no reason not to follow your heart. Stay hungry, stay foolish”

“Connect the dots and follow your dream.”

“Your time is limited so do not waste on something else. Do not let the noise of other’s opinion drown out your inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition because they know what you truly want to become. Everything else is not important. Follow you passion.”

“We do not get a chance to do many things, so everyone should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die. And we all have to chose what to do with our lives. So it better be very good. It better be worth it.”

“Being the richest man in the cemetery does not bother me. Going to bed at night and knowing that you are doing something wonderful. That is what matter to me”

Nguồn: science-technology.vn/?p=1968 (science-technology.vn)