Categories
HỌC

Sự khác biệt giữa đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage) là việc sử dụng định phí thay vì biến phí phục vụ hoạt động kinh doanh của DN. Nếu DN sử dụng hầu hết là định phí thì có đòn bẩy hoạt động cao.

Đòn bẩy hoạt động càng cao thì rủi ro kinh doanh càng cao, vì chỉ cần một lượng giảm sút trong bán hàng cũng làm ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) là việc sử dụng vốn nợ và cổ phiếu ưu đãi. Rủi ro tài chính là rủi ro tăng thêm do tập trung vào cổ đông phổ thông.

Đòn bẩy kinh doanh => Sử dụng định phí thay vì biến phí => Rủi ro khi doanh số bán hàng giảm sút ảnh hưởng lợi nhuận nhiều => Phụ thuộc vào các yếu tố kinh doanh, cạnh tranh => Rủi ro kinh doanh.

Đòn bẩy tài chính => Sử dụng vốn nợ và cổ phiếu ưu đãi => Rủi ro kinh doanh vào cổ đông => Càng nhiều nợ rủi ro tài chính càng cao.

Một số ký hiệu hay sử dụng trong bài toán liên quan firm sử dụng đòn bẩy tài chính:

  • Cty U ngụ ý cty không sử dụng vốn nợ (Unleverage)
  • Cty L ngụ ý cty sử dụng vốn nợ (Leverage)

1 reply on “Sự khác biệt giữa đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động”