Categories
HỌC

Sự khác biệt giữa performance và effectiveness

Phải nói là rất đau đầu với 2 cụ này 😀

Performance có nghĩa là bạn đang làm một điều gì đó đúng (doing things right). Là có nghĩa bạn giao cho 10 task và bạn hoàn thành thành 10 tasks đó ok, đạt mục tiêu của mỗi task => Bạn làm việc có hiệu quả.

Effectiveness lại mang một nghĩa cao hơn, sâu hơn khi gắn liền công việc đó bạn làm có thực sự gắn liền với chiến lược công ty hay không.

Như các bạn biết các CEO luôn có mục đích hay chiến lược thực hiện. Ông này giỏi nhưng cũng không đủ giỏi để làm tất cả => chia nhỏ cho các manager cấp trung thực hiện các mảng nhỏ hơn => mỗi ông này lại chia nhỏ sang các công việc nhỏ hơn nữa để thực hiện tốt.

Các công việc nhỏ thực hiện tốt => performance.

Nếu các công việc nhỏ giúp hoàn thành chiến lược cty => effectiveness.

Khái niệm này thường gắn kết với việc quản trị của bạn là hiệu quả hay hiệu suất.

Bạn nếu là một manager hãy hướng tới một nhà quản lý hiệu suất cao (effectiveness manager)

1 reply on “Sự khác biệt giữa performance và effectiveness”