Sự khác biệt giữa Team và Group

Trong lúc dùng từ chúng ta hay sử dụng Team (Đội) và Group (Nhóm) một cách tùy ý, thậm chí nhiều tài liệu còn quy về là nhóm hết (dù từ đó gốc được sử dụng là team hay group).

Bạn có bao giờ hỏi: tại sao một số khóa học về leadership dạy về team building hay teamwork mà không có group building hay groupwork 😀

Thật trớ trêu khi mà dịch Teamwork là làm việc nhóm hay cố gắng dịch cái cụm từ team building ra tiếng Việt.

Bắt đầu tìm các điểm khác biệt nào….

Thứ nhất sức mạnh của một team nằm ở sự tương đồng về mục đích và sự kết nối giữa các cá nhân trong khi sức mạnh của một group đến từ số lượng thành viên sẵn sàng thực hiện lệnh của một nhà lãnh đạo duy nhất.

Việc hình thành một nhóm dễ hơn một team. Ví dụ bạn có một phòng kế toán toàn là những chuyên gia, bạn có thể phân chia nhóm theo độ tuổi, theo kinh nghiệm hay theo giới tính… nhưng điều đó cũng khiến cho hiệu quả (effectiveness) trở nên không nhất quán (variable), các thành viên của nhóm có thể bị biến thiên về độ tương thích đến không hài hòa lẫn nhau. Điều này khiến cho các nhà lãnh đạo khó xây dựng một sự đồng thuận trong nhóm làm việc.

Một team lại hoàn toàn khác, việc hình thành một team (đội) khó hơn một nhóm rất nhiều, sự hình thành một đội thông qua sự chọn lựa dựa trên kỹ năng bổ sung nhau giữa các thành viên, không phải dựa vào một đặc tính chung của các thành viên (độ tuổi, sở thích, kinh nghiệm). Ví dụ một đội cho hoạt động doanh nghiệp có thể là một kỹ thuật, một kinh doanh, một hỗ trợ, một quản lý dự án… Mỗi thành viên đều có một mục đích và chức năng vì thế sự thành công của tổng thể phụ thuộc vào sự phối hợp chức năng giữa các cá nhân với nhau (function interpersonal dynamic).

Sự thành công của một nhóm đo lường thông qua kết quả cuối cùng của nhóm, không đo lường quá trình để đạt kết quả đó. Một ví dụ dễ hiểu cho nhóm đó là một bán giám khảo chấm điểm cho thí sinh, mỗi người ra một điểm, trung bình cộng của các vị giám khảo này là điểm cuối cùng, việc này cũng giống như làm việc nhóm.

Một đội lại theo một cách khác, sự thành công thông qua sự phối hợp giữa các thành viên, mỗi thành viên được giao một chức năng nhất định. Ví dụ trong một phân tích tình hình kinh doanh của một đơn vị, mỗi thành viên nhóm chuyên trách sẽ tham gia tìm hiểu sâu về một mảng nào đó, sau đó xây dựng và liên kết các mảng thông tin lại với nhau.

Việc xây dựng một nhóm làm việc có thể mất ít phút, nhưng xây dựng một đội ngũ làm việc có thể mất hàng năm. Sự vắng mặt thành viên của một nhóm không quá nghiêm trọng như sự vắng mặt của một thành viên trong đội. Sự vắng mặt của một thành viên trong đội có thể là nguyên nhân cản trở các thành viên còn lại hoàn thành dự án, vì thế việc tạo dựng sự trung thành của các thành viên trong một đội là rất quan trọng cho sự thành công của cả một tập thể.

Ví dụ: Đội bóng, SEALs

Ref: http://www.wisegeek.org/what-is-the-difference-between-a-team-and-a-group.htm

1 thought on “Sự khác biệt giữa Team và Group”

Comments are closed.