Categories
HỌC

Sự khác nhau giữa Tầm Nhìn, Sứ mệnh, Mục Tiêu, Chiến lược và Kế hoạch hành động là gì?

Khi bạn lập kế hoạch kinh doanh hay đưa ra giải pháp cho một vấn đề nào đó bạn luôn phải căn cứ một thứ rất cơ bản đó là Tầm Nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu … cho bản kế hoạch của mình. Rất không may chúng ta không có sự chấp nhận rộng rãi cho những thuật ngữ này.

Cách sử dụng các thuật ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào trường bạn học hoặc công ty bạn làm. Tưởng chừng như đùa nhưng nhiều công ty không hoàn thành thành công những kế hoạch do mình lập ra do không có sự đồng tình những thuật ngữ căn bản này. Trong tài liệu hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Jim Horay đã giúp ra đơn giản hóa các thuật ngữ này, giúp ta thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.

Để thuận tiện Jim Horay đã biến 5 thuật ngữ, yếu tố tiêu chuẩn trên thành những câu hỏi đơn giản và phổ biến:

  • Tầm nhìn: Bạn đang gây dựng điều gì?
  • Sứ mệnh: Tại sao công việc này tồn tại?
  • Mục tiêu: Bạn dự đoán những kết quả nào?
  • Chiến lược: Bạn sẽ tổ chức công việc này thế nào?
  • Kế hoạch hành động: Công việc này cần làm những gì?

Vì luận văn cao học QTKD hướng nghề nghiệp là một bản kế hoạch kinh doanh ứng dụng vào một Doanh nghiệp cụ thể nên chúng ta cần chi tiết công việc để thực hiện tại doanh nghiệp cần làm những gì. Đây chính là điểm khác biệt rất lớn giữa luận văn cao học QTKD hướng nghiên cứu và hướng nghề nghiệp.

Để hiểu rõ hơn các thuật ngữ này, tôi có note 1 ví dụ tại http://vneconomics.com/vi-du-ve-tam-nhin-su-menh-muc-tieu-chien-luoc-va-ke-hoach-hanh-dong-trong-ke-hoach-kinh-doanh/

Chúc ACE sớm hoàn thành luận văn cao học 😀

K.

4 replies on “Sự khác nhau giữa Tầm Nhìn, Sứ mệnh, Mục Tiêu, Chiến lược và Kế hoạch hành động là gì?”

[…] Khi khởi đầu một kế hoạch kinh doanh nói chung và luận văn cao học QTKD UEH hướng nghề nghiệp nói riêng ta sẽ nêu phần Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động. Giữa những thuật ngữ này cũng có sự khác biệt nhất định và cần có sự phân biệt rạch ròi (bạn có thể tham khảo thêm về cách hiểu chúng tại http://vneconomics.com/su-khac-nhau-giua-tam-nhin-su-menh-muc-tieu-chien-luoc-va-ke-hoach-hanh-dong-&#8230😉 […]