Sửa lỗi vboxdrv không khởi động được máy ảo khi nâng cấp Ubuntu/Mint 17

Chuyện xảy ra khi bạn nâng cấp hệ điều hành nhưng máy ảo của hệ điều hành cũ vẫn giữ nguyên. Hệ thống sẽ báo vboxdrv không load lên được.

Nguyên nhân của lỗi này là do khi cài hệ điều mới hay nâng cấp phần Linux Header chưa có add module chạy vboxdrv. Cách khắc phục như sau:

B1: Kiểm tra version hiện tại của virtual box của máy bạn.

Help/About Virtual Box.

Như bạn thấy phiên bản tôi cài là 4.3 (Lưu ý chỉ quan tâm 2 số thôi nhé).

B2: Chạy lại Linux-Header
Command: sudo apt-get purge virtualbox-4.3 dkms linux-headers-$(uname -r)

B3: Cài đặt Linux Header mới nhất

Command: sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)

B4: Cài lại Virtual Box 4.3

Command: sudo apt-get install virtualbox-4.3

Done!

Chúc thành công,

[email protected]

Kevin

1 thought on “Sửa lỗi vboxdrv không khởi động được máy ảo khi nâng cấp Ubuntu/Mint 17”

  1. Anh đã từng sử dụng Oracle chưa ?
    Một trong những giải pháp ERP nổi tiếng, em chưa có cơ hội xài. Không biết nó có ưu và nhược điểm là gì ?

Comments are closed.